MED EKO SERVIS d.o.o. MED EKO SERVIS d.o.o.

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@medekoservis.hr

Cjenik usluga

Cjenik usluga

Cjenik usluga

Na sljedećim linkovima možete pronaći više informacija u svezi cijena naših usluga.

Komunalni i krupni otpad
OPĆI UVJETI ISPORUKE  MED EKO SERVIS - NEVAŽEĆI
OPĆI UVJETI UGOVARA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE - NOVI
CJENIK USLUGA
CJENIK USLUGA - PRIMJENA OD 01.02.2019.

Uprava groblja
Cjenik naših usluga
Cjenik grobnih mjesta