reklamacije@medekoservis.hr   +385 (0)52 573 523

O nama

Misija Društva MED EKO SERVIS d.o.o.

Misija Društva MED EKO SERVIS d.o.o.

Misija Društva MED EKO SERVIS d.o.o. jeste da u suradnji sa osnivačima i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz poštivanje i stalnu provedbu svih zahtjeva kvalitete noveliranih u ISO 9001, maksimalnu zaštitu okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djelujemo, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih zaposlenika kao i svih korisnika naših usluga.

Više informacija

 • Vizija društva MED EKO SERVIS d.o.o.Open or Close

  Društvo MED EKO SERVIS d.o.o. u budućnosti će biti usmjereno na kontinuirano pružanje kvalitetne komunalne usluge što se planira postići razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa. Rad Društva bit će utemeljen na principima ekonomske održivosti i prihvatljivosti za sve korisnike naših usluga, stalnom poboljšanju kvalitete, zaštiti okoliša i osiguranju kontinuirane edukacije svih zaposlenih. Naš rad bit će orijentiran na povećanje zadovoljstva svih korisnika naših usluga, poboljšanju postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, na području općine Medulin, kontinuiranim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, ulica, cesta, naselja i groblja, podizanjem razine uređenosti svih zelenih površina gradnjom i uređenjem novih te zaštitom krajobrazne baštine i tradicionalnog mediteranskog krajolika, širenjem aktivnosti Društva i na druge komunalne poslove, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti, a s ciljem da prostor za koji smo odgovorni u području komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih naših korisnika usluga.

 • Popis najbitnijih zakonskih akata vezanih uz naše poslovanjeOpen or Close

  Popis najbitnijih zakonskih akata vezanih uz naše poslovanje možete naći u slijedećem dokumentu (u PDF formatu).

  Etički kodeks - Med Eko Servis d.o.o.

 • Politika Društva MED EKO SERVIS d.o.o.Open or Close

  Društvo MED EKO SERVIS d.o.o., provodeći temeljnu politiku većinskog vlasnika i osnivača, usmjerit će sve svoje resurse u ostvarenje zacrtane misiji i vizije, vodeći računa o interesima Društva ali i svim korisnicima usluga. Obzirom na činjenicu kako je Društvo MED EKO SERVIS d.o.o. dugoročno orijentirano na osiguranje zadovoljstva svih svojih korisnika usluga kao i njihovih interesa, opredijeljeni smo na rad s minimalnom dobiti što zahtijeva da se Društvo opredijeli i na obavljanje određenih komercijalnih usluga iz svog područja djelatnosti.

 • Povijest poduzećaOpen or Close

  Albanež d.o.o. je komunalno poduzeće osnovano 1999. godine. Godine 2008. sjedište tvrtke je iz Banjola preseljeno u Pomer u novu upravnu zgradu. Godine 2013. poduzeće se dijeli na dva dijela od kojih MED EKO SERVIS d.o.o. zadržava poslove komunalne djelatnosti, a Albanež d.o.o. poslove javne odvodnje. Osnovna djelatnost poduzeća MED EKO SERVIS d.o.o. je odvoz otpada, komunalno uređenje, održavanje mjesta, uprava groblja.

 • Certifikati, organizacija, procedureOpen or Close
 • Statusne promjeneOpen or Close

  Dana 15.11.2013. godine uprava društva MED EKO SERVIS d.o.o. i ALBANEŽ d.o.o. zaključile su Ugovor o podjeli (odvajanje s preuzimanjem) solemniziranog pod poslovnim brojem OV-7619/13, koji Ugovor je dostavljen Trgovačkom sudu u Rijeci, Stalna služba u Pazinu dana 15.11.2013. godine.
  Odlukom Skupštine društva od 19.12.2013. isti je Ugovor potvrđen.

 • Temeljni podaciOpen or Close

  MED EKO SERVIS d.o.o.
  Broj registra trgovačkog suda u Rijeci: 040304304
  MB: 04034856
  OIB: 68103986020
  Sjedište: Pomer 1, 52 100 Pula
  Temeljni kapital: 1.378.900,00 kn

  Uprava:
  predsjednik uprave: Edo Krajcar, mag.oec.
  član uprave: Enco Crnobori

   

  Nadzorni odbor:
  Alen Rosanda, predsjednik NO
  Aldo Peruško, zamjenik predsjednika NO
  Valter Terlević, član
  Mate Mezulić, član
  Simeone Ukotić, član

 • Žiro računiOpen or Close

  Privredna Banka Zagreb
  IBAN: HR1323400091110625066
  SWIFT(BIC): PBZGHR2X

 • Planovi poslovanjaOpen or Close
 • Financijska izvješćaOpen or Close
 • Sjednice NOOpen or Close

  Sjednice NO MED EKO SERVISA d.o.o. su otvorene za javnost. Osobe zainteresirane za prisustvovanje sjednici svoj pisani zahtjev trebaju dostaviti u tajništvo Društva najkasnije tri dana prije planiranog datuma sjednice kojoj žele prisustvovati. MED EKO SERVIS d.o.o. će odgovoriti na zahtjev najkasnije dan prije planirane sjednice. Prisustvovanje će se odobravati prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva, obzirom da zbog kapaciteta prostorije, sjednicama NO mogu prisustvovati maksimalno tri osobe.