MED EKO SERVIS d.o.o. MED EKO SERVIS d.o.o.

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@medekoservis.hr

Novosti


Edukativna predavanja - uvođenje sustava skupljanja otpada „Od vrata do vrata“ u Medulinu

19.02.2018. / 11:16h
Edukativna predavanja - uvođenje sustava skupljanja otpada „Od vrata do vrata“ u Medulinu

U sklopu provođenja aktivnosti održivog gospodarenja otpadom na području općine Medulin, uvodi se i u naselje Medulin sustav skupljanja otpada „ OD VRATA DO VRATA“. S obzirom da se s danom 1. ožujkom 2018. godine planira započeti sa odvozom miješanog komunalnog otpada i odvojenih vrsta otpada prema kalendaru odvoza, održati će se edukativna predavanja o važnosti i načinu odvojenog prikupljanja otpada kako slijedi:

  • Medulin 2 - dana 20. veljače...
Saznajte više