MED EKO SERVIS d.o.o. MED EKO SERVIS d.o.o.

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@medekoservis.hr

Djelatnosti i usluge

Djelatnosti i usluge

KALENDAR odvoza otpada u 2020. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2020. godini uz UPUTE za postupanje nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin (PDF)
Ostala naselja općine Medulin (PDF)


KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2020. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2020. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik nalaze se u priloženom PDF dokumentu.

Mobilno reciklažno dvorište u 2020. godini (PDF)


Selektivno prikupljanje otpada

Odvajanje otpada putem zelenih otoka
Odvojeno prikupljanje otpada putem tzv. zelenih otoka moguće je u naselju Medulin na ukupno 17 lokacija (kartu zelenih otoka možete pogledati klikom na ovaj link)
 

Odvajanje otpada po modelu "Od vrata do vrata"

U naseljima Vinkuran, Vintijan, Valbonaša, Pomer, Pješčana Uvala, Banjole s Volmama i Premantura odvajanje četiri vrste otpada od ostatnog miješanog komunalnog otpada obavljati će se na kućnim pragovima u okviru projekta skupljanja otpada po modelu "OD VRATA DO VRATA".

Mještani koji su stanari obiteljskih zgrada su zadužili komplet spremnika koji sadrži slijedeće:
- kantu od 120 l za miješani komunalni otpad koja je obilježena bar kodom i uključena u sustav elektroničkog praćenja,
- kantu od 120 l za otpadni papir i karton,
- vreće žute boje za otpadnu plastiku,
- vreće crne boje za otpadni metal,
- vreće zelene boje za otpadno staklo.

Odvajanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina i manjih veličina raznih vrsta otpada iz kućanstva kao što su: lijekovi, stare baterije, papir i karton, plastika, metal, staklo, odjeća, mobiteli, telefoni, fluorescentne i štedne žarulje i druga manja odbačena električna i elektronska oprema, ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža pod pritiskom i drugo.

Popis svih vrsta otpada koje se mogu odložiti i radno vrijeme navedeni su na mobilnoj jedinici.

Na području općine Medulin određeno je ukupno sedam lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da na svakoj lokaciji dvorište radi šest dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

Karte pozicija MRD-a po naseljima možete otvoriti klikom na nazive mjesta: Medulin, Pomer, Premantura, Banjole, Volme, Vinkuran i Pješčana Uvala.


Komunalni i krupni otpad

Integralni tekst Odluke o načinu pružanja javne usluge (PDF)

1. izmjene i dopune odluke o načinu pružanje javne usluge (PDF)

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Odluku možete pročitati u priloženom PDF dokumentu ovdje.

___________

U sklopu svojih djelatnosti vršimo sakupljanje komunalnog i krupnog otpada na području cijele Općine Medulin, a cjenik usluga možete POGLEDATI OVDJE.


Uprava groblja

Vršimo održavanje čistoće groblja, te prodaju ukopnih mjesta i grobnica, a cjenik usluga možete POGLEDATI OVDJE.