Cijenik usluga

Na sljedećim linkovima možete pronaći više informacija u svezi cijena naših usluga.

Komunalni i krupni otpad
OPĆI UVJETI UGOVARA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE - NOVI
CJENIK USLUGA - PRIMJENA OD 01.05.2020.
CJENIK ZAPRIMANJA OTPADA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU ZA OTPAD KOJI NIJE NASTAO U KUĆANSTVU, ILI NIJE NASTAO NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN(.pdf)

Uprava groblja
Cjenik grobnih mjesta