Nabava novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz otpada zapremine spremnika minimalno 16 m3 sa dizalicom

EU fond

Zajedno do fondova EU (Europske unije)

 

MED EKO SERVIS d.o.o. sa zadovoljstvom objavljuje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije potpisan 11.03.2021.

Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom „Nabava novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz otpada zapremine spremnika minimalno 16 m3 sa dizalicom“.

komunalno vozilo = vozilo za sakupljanje i prijevoz otpada
minimalno = najmanje
m3 = metar kubni

Projekt se provodi prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“.

Svrha projekta je povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupno proizvedenom komunalnom otpadu na području općine Medulin.

Opći cilj projekta je doprinos provedbi ciljeva 1.2. i 1.3. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Cilj 1.2. = odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i drugo).
Cilj 1.3. = odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada. 

Sažetak projekta

Glavne projektne aktivnost su:
1. Nabava novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz otpada zapremine spremnika minimalno 16 m3 sa dizalicom
2. Promidžba i vidljivost
3. Upravljanje projektom 

Rezultati projekta su:

1. Povećanje tehnoloških kapaciteta društva MED EKO SERVIS d.o.o. i podizanje razine kvalitete javne usluge prikupljanja odvojenog komunalnog otpada (povećanje tehnoloških kapaciteta = povećanje) sredstava za rad
2. Povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada
3. Podizanje razine svijesti građana o važnosti cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (sustav gospodarenja otpadom = skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada).

Ukupna vrijednost projekta: 1.889.059,31 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 1.479.999,99 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 09.02.2021. do 09.05.2022.
Kontakt osoba: Edo Krajcar, edo.krajcar@medekoservis.hr

www.strukturnifondovi.hr

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/

https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014hr16m1op001