Kalendar odvoza otpada

KALENDAR odvoza otpada ZA IZNAJMLJIVAČE u 2024. godini uz UPUTE za postupanje
KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2024. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2024. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik nalazi se na SLJEDEĆEM LINKU.

KALENDAR odvoza otpada u 2024. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2024. godini uz UPUTE za postupanje nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin (PDF)
Ostala naselja općine Medulin (PDF)

KALENDAR odvoza otpada ZA IZNAJMLJIVAČE u 2023. godini uz UPUTE za postupanje
KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2023. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2023. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik nalazi se na SLJEDEĆEM LINKU.

KALENDAR odvoza otpada u 2023. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2023. godini uz UPUTE za postupanje nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin (PDF)
Ostala naselja općine Medulin (PDF)

KALENDAR odvoza otpada ZA IZNAJMLJIVAČE u 2022. godini uz UPUTE za postupanje

Upute i kalendar s rasporedom odvoza otpada na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku nalaze se u priloženim dokumentima.

Upute - hrvatski/talijanski (PDF)
Upute - engleski/njemački (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / Medulin (PDF)

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2022. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2022. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik nalazi se na sljedećem LINKU (PDF)

KALENDAR odvoza otpada u 2022. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2022. godini uz UPUTE za postupanje nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin (PDF)
Ostala naselja općine Medulin (PDF)

KALENDAR odvoza otpada ZA IZNAJMLJIVAČE u 2021. godini uz UPUTE za postupanje

Upute i kalendar s rasporedom odvoza otpada na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku nalaze se u priloženim dokumentima.

Upute - hrvatski/talijanski (PDF)
Upute - engleski/njemački (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / Medulin (PDF)

KALENDAR odvoza otpada u 2021. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2021. godini uz UPUTE za postupanje nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin (PDF)
Ostala naselja općine Medulin (PDF)

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2021. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2021. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik nalaze se u priloženom PDF dokumentu.

Mobilno reciklažno dvorište u 2021. godini (PDF)

KALENDAR odvoza otpada u 2020. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2020. godini uz UPUTE za postupanje nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin (PDF)
Ostala naselja općine Medulin (PDF)

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2020. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2020. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik nalaze se u priloženom PDF dokumentu.

Mobilno reciklažno dvorište u 2020. godini (PDF)