MED EKO SERVIS d.o.o. MED EKO SERVIS d.o.o.

PRISTUPAČNOST

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@medekoservis.hr

O nama

Misija Društva MED EKO SERVIS d.o.o.

Misija Društva MED EKO SERVIS d.o.o.

Misija Društva MED EKO SERVIS d.o.o. jeste da u suradnji sa osnivačima i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz poštivanje i stalnu provedbu svih zahtjeva kvalitete noveliranih u ISO 9001, maksimalnu zaštitu okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djelujemo, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih zaposlenika kao i svih korisnika naših usluga.


Vizija društva MED EKO SERVIS d.o.o.

Društvo MED EKO SERVIS d.o.o. u budućnosti će biti usmjereno na kontinuirano pružanje kvalitetne komunalne usluge što se planira postići razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa. Rad Društva bit će utemeljen na principima ekonomske održivosti i prihvatljivosti za sve korisnike naših usluga, stalnom poboljšanju kvalitete, zaštiti okoliša i osiguranju kontinuirane edukacije svih zaposlenih. Naš rad bit će orijentiran na povećanje zadovoljstva svih korisnika naših usluga, poboljšanju postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, na području općine Medulin, kontinuiranim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, ulica, cesta, naselja i groblja, podizanjem razine uređenosti svih zelenih površina gradnjom i uređenjem novih te zaštitom krajobrazne baštine i tradicionalnog mediteranskog krajolika, širenjem aktivnosti Društva i na druge komunalne poslove, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti, a s ciljem da prostor za koji smo odgovorni u području komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih naših korisnika usluga.


Politika Društva MED EKO SERVIS d.o.o.

Društvo MED EKO SERVIS d.o.o., provodeći temeljnu politiku većinskog vlasnika i osnivača, usmjerit će sve svoje resurse u ostvarenje zacrtane misiji i vizije, vodeći računa o interesima Društva ali i svim korisnicima usluga. Obzirom na činjenicu kako je Društvo MED EKO SERVIS d.o.o. dugoročno orijentirano na osiguranje zadovoljstva svih svojih korisnika usluga kao i njihovih interesa, opredijeljeni smo na rad s minimalnom dobiti što zahtijeva da se Društvo opredijeli i na obavljanje određenih komercijalnih usluga iz svog područja djelatnosti.


Povijest poduzeća

Albanež d.o.o. je komunalno poduzeće osnovano 1999. godine. Godine 2008. sjedište tvrtke je iz Banjola preseljeno u Pomer u novu upravnu zgradu. Godine 2013. poduzeće se dijeli na dva dijela od kojih MED EKO SERVIS d.o.o. zadržava poslove komunalne djelatnosti, a Albanež d.o.o. poslove javne odvodnje. Osnovna djelatnost poduzeća MED EKO SERVIS d.o.o. je odvoz otpada, komunalno uređenje, održavanje mjesta, uprava groblja.Statusne promjene

Dana 15.11.2013. godine uprava društva MED EKO SERVIS d.o.o. i ALBANEŽ d.o.o. zaključile su Ugovor o podjeli (odvajanje s preuzimanjem) solemniziranog pod poslovnim brojem OV-7619/13, koji Ugovor je dostavljen Trgovačkom sudu u Rijeci, Stalna služba u Pazinu dana 15.11.2013. godine.
Odlukom Skupštine društva od 19.12.2013. isti je Ugovor potvrđen.


Temeljni podaci

MED EKO SERVIS d.o.o.
Broj registra trgovačkog suda u Rijeci: 040304304
MB: 04034856
OIB: 68103986020
Sjedište: Pomer 1, 52 100 Pula
Temeljni kapital: 1.378.900,00 kn

Uprava:
član uprave: Edo Krajcar, mag.oec.
 

Nadzorni odbor:
Alen Rosanda, predsjednik nadzornog odbora
Dragan Modrušan, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Valter Terlević, član nadzornog odbora
Simeone Ukotić, član nadzornog odbora
Damir Kauzlarić, član nadzornog odbora


Žiro računi

Privredna Banka Zagreb
IBAN: HR1323400091110625066
SWIFT(BIC): PBZGHR2X


Sjednice NO

Sjednice NO MED EKO SERVISA d.o.o. su otvorene za javnost. Osobe zainteresirane za prisustvovanje sjednici svoj pisani zahtjev trebaju dostaviti u tajništvo Društva najkasnije tri dana prije planiranog datuma sjednice kojoj žele prisustvovati. MED EKO SERVIS d.o.o. će odgovoriti na zahtjev najkasnije dan prije planirane sjednice. Prisustvovanje će se odobravati prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva, obzirom da zbog kapaciteta prostorije, sjednicama NO mogu prisustvovati maksimalno tri osobe.