KALENDAR odvoza otpada ZA IZNAJMLJIVAČE u 2022. godini uz UPUTE za postupanje

Upute i kalendar s rasporedom odvoza otpada na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku nalaze se u priloženim dokumentima.

Upute - hrvatski/talijanski (PDF)
Upute - engleski/njemački (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom... Više informacija

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN O MOGUĆNOSTI UGOVARANJA USLUGE PREUZIMANJA BIORAZGRADIVOG OTPADA IZ KUHINJA I KANTINA (KLJUČNI BROJ KB 20 01 08-BIOOTPAD)

Med eko servis d.o.o., kao davatelj javne usluge na području Općine Medulin, od 01.lipnja 2022.godine nudi mogućnosti ugovaranja usluge preuzimanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina ( ključni broj KB 20 01 08 - biootpad).

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije.... Više informacija

NOVI CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA OTPADA

NOVI CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA U PRIMJENI OD 01.06.2022. NALAZI SE NA SLJEDEĆEM LINKU.

Više informacija
Smanji, odvoji, kompostiraj - predavanje za građane

Smanji, odvoji, kompostiraj - predavanje za građane

Četvrtak, 28. travnja od 17:00 do 18:30 sati u 3MC Medulin

Kompostiranje = recikliranje biljnih ili životinjskih otpadaka iz kuhinje i vrta

Dođite na predavanje u Medulinu i preuzmite komposter za svoje kućanstvo!

U četvrtak, 28. travnja u 17:00 sati u prostoru 3MC, Centar 58, Medulin održat će se predavanje o pravilnom postupanju s otpadom i demonstracija kućnog kompostiranja. 

Demonstracija = prikaz

Više informacija