Novosti & aktivnosti

Novosti i objave vezana uz naše poduzeće

JAVNO SAVJETOVANJE - PRIJEDLOG IZMJENE CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Prema članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom, davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je provesti javno savjetovanje izmjene cjenika.

» Prijedlog izmjene cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Medulin
» Financijska analiza

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave 03.04.2023. godine, a primjedbe se primaju na e-mail: reklamacije@medekoservis.hr

Podijelite objavu:

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Kontaktirajte nas