MED EKO SERVIS d.o.o. MED EKO SERVIS d.o.o.

PRISTUPAČNOST

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@medekoservis.hr

Novosti

NATJEČAJ za radno mjesto IZNOSAČ/ICA OTPADAKA

29.03.2021. / 09:27h

Radno mjesto
Mjesto rada: OPĆINA MEDULIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 5
Vrsta zaposlenja: Na određeno; sezonski poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 29.03.2021.god.
Natječaj vrijedi do: 16.04.2021.god.

Posloprimac
Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije
Opis poslova:
- pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za sakupljanje otpada
- ručno pometanje otpada koji se rasuo prilikom pražnjenja kanti za otpad
- prema potrebi koristiti ručni čitač
- vođenje brige o ispravnosti opreme za identifikaciju ugrađene na vozilo
- ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog
- u svom radu dužan je poštovati standarde društva, operativne procedure, radne upute, smjernice i sl. koji se odnose na one radne procese koji spadaju u njegov djelokrug odgovornosti i radnih zadataka

Poslodavac
Poslodavac: MED EKO SERVIS društvo s ograničenom odgovornošću
Kontakt:
- osobni dolazak: POMER 1, POMER
- najava na telefon: 052 573-136
- pismena zamolba: POMER 1, POMER
- e-mailom: daniela.mezulic@medekoservis.hr

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr

Prije sklapanja ugovora o radu, poslodavac će izabrane kandidate uputiti na pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Povratak na novosti