MED EKO SERVIS d.o.o. MED EKO SERVIS d.o.o.

PRISTUPAČNOST

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@medekoservis.hr

Novosti

Odluka o obustavi prijema stranaka

09.11.2020. / 14:09h

Odluka o obustavi prijema stranaka u Med eko servis d.o.o. odnosi se isključivo na zgradu uprave u Pomeru, Pomer 1.
Reciklažno dvorište radi prema utvrđenom radnom vremenu te se odvoz otpada vrši prema postojećem rasporedu.

Odluka o obustavi prijema stranaka u prilogu (PDF)

Povratak na novosti