Novosti & aktivnosti

Novosti i objave vezana uz naše poduzeće

POČINJE PODJELA ŽUTIH SPREMNIKA ZA PLASTIKU

Poštovani mještani općine Medulin, obavještavamo vas će MED EKO SERVIS u listopadu 2021. započeti sa podjelom žutih spremnika za plastiku na vašu adresu.

Podjela spremnika počinje dana 4.10.2021. godine u naselju Pješčana Uvala, a odvijati će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote.

Tom ćete prilikom, uz potpisanu Izjavu, preuzeti sljedeće:

- spremnik od 240 l za otpadnu plastiku koji je obilježen barkodom;

Po okončanju podjele u Pješčanoj Uvali prelazi se na druga naselja prema planu: Vintijan – Vinkuran – Banjole – Volme – Premantura – Pomer – Medulin.

Datume prelaska u pojedina naselja ćemo objavljivati u javnim glasilima minimalno 2 dana prije početka podjele.

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na lokaciji reciklažnog dvorišta Kamik 36 u Banjolama, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Podijelite objavu:

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Kontaktirajte nas