MED EKO SERVIS d.o.o. MED EKO SERVIS d.o.o.

PRISTUPAČNOST

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@medekoservis.hr

Novosti

Uspostavljena besplatna usluga slanja računa u elektroničkom obliku

29.03.2021. / 14:13h

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da smo uspostavili besplatnu uslugu slanja računa u elektroničkom obliku, kojom Vam se omogućuje da se računi za uslugu odvoza otpada umjesto u papirnatom obliku, kao do sada, šalju na Vašu e-mail adresu.

Suglasnost se može u svakom trenutku opozvati te se računi ponovo počinju dostavljati u papirnatom obliku. Ispunjeni obrazac suglasnosti potrebno je dostaviti putem e-maila na reklamacije@medekoservis.hr ili poštom na adresu MED EKO SERVIS d.o.o., Pomer 1, Pomer.

Obrazac za prihvat računa u elektroničkom obliku na Vašu e-mail adresu možete preuzeti u prilogu (PDF).

Povratak na novosti