Zahtjev za odvoz glomaznog / zelenog otpada sa adrese

MED EKO SERVIS d.o.o. u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini  preuzima bez naknade glomazni i zeleni otpad od korisnika usluge kategorije kućanstvo na lokaciji obračunskog mjesta u količini do 2 m3. Prije pružanja usluge Korisnik usluge mora imati podmirene obveze prema davatelju usluge. Za pružanje navedene usluge  korisnici mogu  poslati ispunjeni obrazac koji se nalazi na ovoj stranici. Opis glomaznog i zelenog otpada nalazi se niže na ovoj stranici.

MED EKO SERVIS sve osobne podatke prikupljene ovim putem koristi isključivo u svrhu poštivanja zakonskih propisa te ispunjavanja obaveza prema korisnicima. Više o zaštiti osobnih podataka možete saznati na našoj web stranici u sekciji „Dokumenti/Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)“.

Zbog povećanog obujma posla uslijed ljetne sezone nismo u mogućnost zaprimati zahtjeve za odvoz glomaznog i zelenog otpada od 15.6.2024. do 1.9.2024.
 

 

ŠTO JE GLOMAZNI OTPAD?

Odbačeni namještaj, kupaonska oprema, kuhinjska oprema, vrtna i dječja oprema, podne obloge, rolete, tende, odnosno predmeti koje je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

ŠTO JE ZELENI OTPAD?

Veće grane od rezidbe, debla, lišće, iglice, trava, sitno granje, otkos, pepeo, korov, suho bilje.

ŠTO SE NE ODLAŽE?

Otpadne gume, otpadna ulja, azbestne ploče, otpadne baterije i akumulatore, otpadne žarulje, otpadne boje, otpadne lijekove i drugi otpad koji se može besplatno odložiti u reciklažno dvorište Kamik. Pod glomazni otpad ne svrstava se građevinski otpad (beton, cigle, crijep, keramičke pločice, razni izolacijski materijali, građevinski i izolacijski materijali od gipsa i sl.)

UVJETI ZA PRIKUPLJANJE GLOMAZNOG I ZELENOG OTPADA

- Rastaviti ormare, namještaj. Kupaonsku, kućansku i vrtnu opremu složiti za jednostavniji prihvat.

- Staviti sve na jedno mjesto kako bi se olakšalo prikupljanje.

- Usluga odvoza izvršiti će se u roku od 15 dana od primitka ispunjenog obrasca.

- Primopredaja glomaznog otpada vršiti će se radnim danom od 08:00 do 14:00. sati. Korisnik će biti obaviješten na dan dolaska, kao i o okvirnom terminu primopredaje.

- Korisnik je dužan prisustvovati primopredaji te predočiti odgovarajući kupon za odvoz otpada sa adrese, a ukoliko nije u mogućnosti, zamijeniti ga može netko od ukućana.

- Grane složiti, usitniti do 2.5 m duljine. Lišće, trava, otkos, iglice, pepeo pakirati u vreće.

- Zeleni otpad koji je složen u vreće za odvojeno prikupljeni otpad  (STAKLO, METAL, PLASTIKA, PAPIR) sa logom MED EKO SERVIS-a neće se pokupiti.

- Molimo da omogućite nesmetan ulaz vozilu za sakupljanje  otpada u Vaše dvorište.