Javna nabava

Natječaji u tijeku

Nabava 100 komada PEHD kontejnera za MKO volumena 770l
Broj nabave: 47-24-JN
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Održavanje sustava za navodnjavanje na području Općine Medulin u 2024. godini
Broj nabave: 1-24-JN
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Održavanje fontana
Broj nabave: 68-24-JN

Poziv za dostavu ponude

Nabava 50 komada PEHD kontejnera za MKO volumena 770 l
Broj nabave: 47-24-JN
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Dobava i prijevoz pranog i separiranog riječnog pijeska
Broj nabave: 03-24-JN

Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Dobava i dostava sezonskog cvijeća - 1. dio ljetna sadnja
Broj nabave: 09-24-JN

Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Dobava i prijevoz pranih i separiranih prirodnih oblutaka
Broj nabave: 02-24-JN

Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Nabava vrećica za otpad za 2024. godinu
Broj nabave: 73-23-JN

Poziv za dostavu ponude
Tehnička dokumentacija
Troškovnik

Zbrinjavanje drvenog glomaznog otpada za 2024. godinu
Broj nabave: 70-23-JN

Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Javni poziv za prikupljanje ponuda
Plan nabave 2024.

Plan nabave MED EKO SERVIS d.o.o. 2024. (XLS)

Plan nabave 2023.

Plan nabave MED EKO SERVIS d.o.o. 2023. (doc)

Plan nabave 2022.

Plan nabave MED EKO SERVIS d.o.o. 2022. (pdf)

Plan nabave 2021.

Plan nabave MED EKO SERVIS d.o.o. 2021. (pdf)

Plan nabave 2020.

Plan nabave MED EKO SERVIS d.o.o. 2020. (xls)

Plan nabave 2019.

Plan nabave MED EKO SERVIS d.o.o. sa I dopunom (xls)

Plan nabave 2018.

Plan nabave sa VIII dopunom (XLS)

Plan nabave 2017.

Plan nabave MED EKO SERVIS d.o.o. za 2017. godinu. (PDF)
I. izmjene plana nabave za 2017. godinu. (PDF)
II. izmjene plana nabave za 2017. godinu. (PDF)
III. izmjene plana nabave za 2017. godinu. (PDF)
IV. izmjene plana nabave za 2017. godinu. (PDF)

Plan nabave 2016.

Plan nabave MED EKO SERVIS d.o.o. za 2016. godinu. (PDF)
I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu. (PDF)
II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu. (PDF)

Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi. (DOC)

Popis gospodarskih subjekata iz čl.80 ZJN (120/16)

Popis gospodarskih subjekata iz čl.80 ZJN (120/16) (PDF