Novosti & aktivnosti

Novosti i objave vezana uz naše poduzeće

NATJEČAJ - KOMUNALNI RADNIK NA SAKUPLJANJU I PRIJEVOZU OTPADA M/Ž

Natječaj za mjesto KOMUNALNI RADNIK NA SAKUPLJANJU I PRIJEVOZU OTPADA M/Ž nalazi se na SLJEDEĆEM LINKU.

Podijelite objavu:

Natječaj - Komunalni radnik/ca na održavanju javnih površina

Natječaj za mjesto Komunalni radnik/ca na održavanju javnih površina nalazi se na SLJEDEĆEM LINKU.

Podijelite objavu:

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN O MOGUĆNOSTI UGOVARANJA USLUGE PREUZIMANJA BIORAZGRADIVOG OTPADA IZ KUHINJA I KANTINA

Med eko servis d.o.o., kao davatelj javne usluge na području Općine Medulin nudi mogućnosti ugovaranja usluge preuzimanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina ( ključni broj KB 20 01 08 - biootpad).

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije. 

Članak 22. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) propisuje opću obvezu odvojenog prikupljanja otpada, a u st. 3. proizvođačima biootpada nalaže obavezu da takav otpad predaju odvojeno od ostalih vrsta optada ovlaštenoj osobi, ili da ga recikliraju na mjestu nastanka. Za nepoštivaje predmetne obveze čl. 165 Zakona o gospodarenju otpadom propisuje mogućnost izricanja novčane kazne u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

Otpad od hrane ne smije se bacati u istu posudu s miješanim komunalnim otpadom, niti izlijevati u kanalizacijski sustav!

Med eko servis nudi uslugu preuzimanja biootpada u posudama od 120 l. Posude obložene vrećicom osigurava Med eko servis. Usluga se vrši na način da se prilikom preuzimanja pune posude korisniku ostavi nova čista posuda obložena biorazgradivom vrećicom.

Cijena preuzimanja posude od 120 l iznosi 16,00 € + PDV odnosno 18,08 €.

Ukoliko ste zainteresirani za ugovaranje usluge preuzimanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina ( ključni broj KB 20 01 08 - biootpad) pozivamo Vas da nas kontaktirate radi sklapanja ugovora na tel. 052/573-136 ili na mail: daniela.mezulic@medekoservis.hr

Stojimo Vam na raspolaganju za sva  pitanja i pojašnjenja.

S poštovanjem
Med eko servis d.o.o.
 

Podijelite objavu:

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2023. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2023. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik nalazi se na SLJEDEĆEM LINKU.

Podijelite objavu:

NASTAVAK PODJELE ŽUTIH SPREMNIKA ZA OTPADNU PLASTIKU- VINKURAN – PJEŠČANA UVALA - PREMANTURA

Obavještavamo mještane općine Medulin da Med Eko Servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese onim korisnicima koji spremnik još nisu preuzeli.

Podjela spremnika nastavlja se od 10.12.2022. prema sljedećem redoslijedu: Vinkuran – Pješčana Uvala – Premantura, a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote. 
Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Vaš Med Eko Servis
 

Podijelite objavu:

NASTAVAK PODJELE ŽUTIH SPREMNIKA ZA OTPADNU PLASTIKU- BANJOLE – VOLME - MUŠOGA

Obavještavamo mještane općine Medulin da Med Eko Servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese onim korisnicima koji spremnik još nisu preuzeli.

Podjela spremnika nastavlja se od 05.12.2022., prema sljedećem redoslijedu: Banjole - Volme – Mušoga, a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote. 

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Vaš Med Eko Servis

Podijelite objavu:

KALENDAR odvoza otpada u 2023. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2023. godini uz UPUTE za postupanje nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin (PDF)
Ostala naselja općine Medulin (PDF)

Podijelite objavu:

PODJELA ŽUTIH SPREMNIKA - POMER

Obavještavamo mještane općine Medulin da Med Eko Servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese onim korisnicima koji spremnik još nisu preuzeli.

Podjela spremnika nastavlja se u Pomeru od 28.11.2022., a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote. 

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Vaš Med Eko Servis

Podijelite objavu:

PODJELA ŽUTIH SPREMNIKA

Obavještavamo mještane općine Medulin da Med Eko Servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese onim korisnicima koji spremnik još nisu preuzeli.

Podjela spremnika nastavlja se u Medulinu od 02.11.2022., a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote. 

Podjela će se provoditi po rasporedu: 

Biškupije – Mukalba – Burle – Munida – Brajdine – Ribarska – Sad – Osipovica – Livadice  – Katikulić   – Ližnjanska cesta – Smrikve – Vrčevan –  Šaraje – Rov – Regi - Kazali  – Kapovica –Nova lokva – Fucane – Centar– Krase – Pošesi  –  Ševe

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Vaš Med Eko Servis

Podijelite objavu:

Ponovljeni javni natječaji za prodaju rabljenih vozila

Na linkovima u nastavku možete pronaći informacije o ponovljenom natječaju za prodaju rabljenih vozila.
IVECO EUROCARGO ML 120E18
IVECO EUROCARGO ML 150E22K

Podijelite objavu:

KALENDAR odvoza otpada ZA IZNAJMLJIVAČE u 2022. godini uz UPUTE za postupanje

Upute i kalendar s rasporedom odvoza otpada na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku nalaze se u priloženim dokumentima.

Upute - hrvatski/talijanski (PDF)
Upute - engleski/njemački (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / Medulin (PDF)

Podijelite objavu:

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN O MOGUĆNOSTI UGOVARANJA USLUGE PREUZIMANJA BIORAZGRADIVOG OTPADA IZ KUHINJA I KANTINA (KLJUČNI BROJ KB 20 01 08-BIOOTPAD)

Med eko servis d.o.o., kao davatelj javne usluge na području Općine Medulin, od 01.lipnja 2022.godine nudi mogućnosti ugovaranja usluge preuzimanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina ( ključni broj KB 20 01 08 - biootpad).

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije. 

Članak 22. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) propisuje opću obvezu odvojenog prikupljanja otpada, a u st. 3. proizvođačima biootpada nalaže obavezu da takav otpad predaju odvojeno od ostalih vrsta optada ovlaštenoj osobi, ili da ga recikliraju na mjestu nastanka.

Otpad od hrane ne smije se bacati u istu posudu s miješanim komunalnim otpadom, niti izlijevati u kanalizacijski sustav!

Med eko servis nudi uslugu preuzimanja biootpada u posudama od 120 l. Posude obložene vrećicom osigurava Med eko servis. Usluga bi se vršila na način da se prilikom preuzimanja pune posude korisniku ostavi nova čista posuda obložena biorazgradivom vrećicom.

Biootpad iz kuhinja i kantina preuzimao bi se po pozivu sukladno potrebama korisnika usluge.

Cijena preuzimanja posude od 120 l iznosi 120,00 kuna + PDV odnosno 135,60 kuna.

Ukoliko ste zainteresirani za ugovaranje usluge preuzimanja biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina ( ključni broj KB 20 01 08 - biootpad) pozivamo Vas da nas kontaktirate radi sklapanja ugovora na tel. 052/573-136 ili na mail: daniela.mezulic@medekoservis.hr

Stojimo Vam na raspolaganju za sva  pitanja i pojašnjenja.

S poštovanjem
Med eko servis d.o.o.

Podijelite objavu:

NOVI CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA OTPADA

NOVI CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA U PRIMJENI OD 01.06.2022. NALAZI SE NA SLJEDEĆEM LINKU.

Podijelite objavu:

Smanji, odvoji, kompostiraj - predavanje za građane

Četvrtak, 28. travnja od 17:00 do 18:30 sati u 3MC Medulin

Kompostiranje = recikliranje biljnih ili životinjskih otpadaka iz kuhinje i vrta

Dođite na predavanje u Medulinu i preuzmite komposter za svoje kućanstvo!

U četvrtak, 28. travnja u 17:00 sati u prostoru 3MC, Centar 58, Medulin održat će se predavanje o pravilnom postupanju s otpadom i demonstracija kućnog kompostiranja. 

Demonstracija = prikaz

Građani će imati prilike naučiti kako smanjiti otpad u svom kućanstvu, kako ga ponovno upotrijebiti, kako pravilno odvojiti sve vrste otpada. Poseban naglasak bit će na savjetima za kompostiranje uz praktičnu demonstraciju kućnog kompostera, biootpada kojeg možemo kompostirati te pravilne tehnike slaganja komposta. 
Predavanje vode Irena Burba i Nina Brnić iz Udruge Zelena Istra.

Svi građani s područja Općine Medulin koji dođu na predavanje dobit će vrtni komposter zapremnine 350 l. Komposter će se moći preuzeti naknadno u komunalnom poduzeću MED EKO Servis d.o.o. uz predočenje osobne iskaznice. 

Predavanje organizira komunalno poduzeće MED EKO Servis d.o.o. u okviru projekta „Nabava novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz otpada zapremine spremnika minimalno 16 m3 sa dizalicom“. 

Kontakt za više informacija:
MED EKO SERVIS d.o.o.
Pomer 1, 52100 Pula
052/573-523
www.medekoservis.hr

Za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr.

Organizacija radionice „Smanji, odvoji, kompostiraj!“sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda.

Podijelite objavu:

POSTAVLJENI PAMETNI SPREMNICI I SPREMNICI ZA BATERIJE

Med eko servis je na području općine Medulin postavio 5 Big Belly pametnih spremnika koji zamjenjuju košarice po javnim površinama. U općini Medulin se trenutno nalazi 8 pametnih spremnika raspoređenih na najfrekventnije lokacije. 

Spremnici za miješani otpad sadrže ugrađenu prešu na solarni pogon i mjerljivi omjer kompresije od 5:1. Ugrađeni senzori mjere popunjenost i povezani su sa sustavom notifikacije. 

Zahvaljujući posebnom dizajnu otvora onemogućen je fizički pristup ubačenom otpadu. Bigbelly solarni kompaktor rješava problem pretrpanih košarica čiji premali kapacitet ne može zadovoljiti količine otpada koju na gradskim ulicama iza sebe ostavlja veliki broj posjetitelja tijekom ljetne sezone.

Med eko servis postavio je i 7 spremnika za odlaganje starih baterije koji se nalaze na sljedećim lokacijama:

MEDULIN
1. Placa, pored spremnika za odjeću

BANJOLE
2. Kod škole

PREMANTURA
3. Kod sportskog centra

POMER
4. Kod marketa

PJEŠČANA UVALA
5. Kod spremnika za odjeću, otok raskrižje za 2. Ogranak (priprema podloge)

VINKURAN
6. Kod autobusne stanice pored marketa

VINTIJAN
7. Kod autobusne stanice

KONTAKT :
reklamacije@medekoservis.hr        
052/573-733

Vaš MED EKO SERVIS d.o.o.
 

Podijelite objavu:

Prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Prema članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom, davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika.

U prilogu su dani:
prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Medulin s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge i jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada (PDF format).

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave 08.04.2022. godine, a primjedbe se primaju na e-mail: reklamacije@medekoservis.hr

Podijelite objavu:

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Medulin

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Medulin nalazi se na SLJEDEĆEM LINKU.

Podijelite objavu:

Obavijest mještanima općine Medulin o podjeli spremnika za otpadnu plastiku

Med Eko servis obavještava korisnike usluge da ukoliko još nisu preuzeli spremnik za otpadnu plastiku, isti mogu preuzeti na lokaciji reciklažnog dvorišta Kamik 36 u Banjolama,  od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.  

Vaš Med Eko servis

Podijelite objavu:

Natječaj za člana uprave

Natječaj za člana uprave Med Eko Servis d.o.o. nalazi se na sljedećem LINKU.

Podijelite objavu:

Natječaj - hortikultura

Natječaj za radno mjesto Vrtlarski radnik / radnica nalazi se na sljedećem linku (PDF).

Podijelite objavu:

KALENDAR odvoza otpada u 2022. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2022. godini uz UPUTE za postupanje nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin (PDF)
Ostala naselja općine Medulin (PDF)

Podijelite objavu:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE 1-22-JN

Poziv na dostavu ponuda 1-22-JN za Dobava i prijevoz pranih i separiranih prirodnih oblutaka nalazi se na LINKU.

Podijelite objavu:

Predavanje i radionica “Kako stvarati manje otpada?” u Medulinu

Zelena Istra poziva sve zainteresirane građane koji žele naučiti više o tome kako stvarati manje otpada u svom kućanstvu da se odazovu na predavanje i radionicu koje će se održati u četvrtak, 2. prosinca, u 17:00 sati u prostoru 3MC u Medulinu.

Na predavanju, koje organizira komunalno poduzeće MED EKO u suradnji s Udrugom Zelena Istra, građani će moći saznati sve o tome kako smanjiti otpad u svom kućanstvu, kako na kreativan način ponovo upotrijebiti predmete te sve važne informacije o pravilnom odvajanju otpada. Nakon predavanja održat će se praktična radionica na kojoj će se sudionici moći okušati u izradi jednostavnih proizvoda prirodne kozmetike i sredstava za čišćenje.

Za događaj su potrebne prijave jer je broj sudionika, zbog epidemioloških mjera, ograničen. Građani mogu osigurati svoje mjesto na radionici prijavom na: ured@zelena-istra.hr.

Radionica se organizira uz poštivanje svih važećih preporuka i mjera za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19. Radi zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja svojih najmilijih, svi se posjetitelji pozivaju na poštivanje mjera: pojačanu osobnu higijenu, fizičku udaljenost te nošenje zaštitnih maski za lice.
 

Podijelite objavu:

PREDAJA ZAHTJEVA ZA ODVOZ OTPADA SA ADRESE PUTEM WEB-A

Ovim putem obavještavamo korisnike usluge da je MED EKO SERVIS d.o.o. omogućio predaju zahtjeva za odvoz glomaznog ili zelenog otpada sa adrese putem web stranice www.medekoservis.hr.
Korisnici usluge sa područja općine Medulin mogu predati zahtjev putem rubrike:

KORISNICI >> OBRASCI

Na taj način omogućili smo korisnicima jednostavniju predaju zahtjeva za odvoz otpada sa adrese. Potrebno je upisati osobne podatke, opis otpada koji se planira predati i stisnuti opciju „POŠALJI ZAHTJEV“.

Vaš MED EKO SERVIS d.o.o.
 

Podijelite objavu:

NASTAVAK PODJELE ŽUTIH SPREMNIKA ZA PLASTIKU U MEDULINU

Obavještavamo mještane općine Medulin da Med Eko Servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese.

Podjela spremnika nastavlja se u Medulinu od 10.11.2021., a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote.

Podjela će se provoditi po rasporedu:

Biškupije – Mukalba – Burle – Munida – Brajdine – Ribarska – Sad – Osipovica – Livadice  – Katikulić   – Ližnjanska cesta – Smrikve – Vrčevan –  Šaraje – Rov – Regi - Kazali  – Kapovica –Nova lokva – Fucane – Centar– Krase – Pošesi  –  Ševe

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Vaš Med Eko Servis

Podijelite objavu:

NASTAVAK PODJELE ŽUTIH SPREMNIKA ZA PLASTIKU U POMERU

Obavještavamo mještane općine Medulin da Med Eko Servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese.

Podjela spremnika nastavlja se u Pomeru od 6.11.2021., a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote.

O početku podjele u ostalim naseljima Med Eko Servis će obavještavati mještane najmanje 1 dan prije početka podjele.

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Vaš Med Eko Servis

Podijelite objavu:

Obnovljen stoljetni suhozid na blatu u Vinkuranskoj vali – u obnovi je sudjelovalo 150 volontera

Dana 24.10.2021. ,nedjelja, u Vinkuranu se održala završnica projekta „Obnova tradicijskog suhozida na blatu u Vinkuranskoj vali (uvali Soline)“. Tijekom četiri dana, od četvrtka do nedjelje, čak 150 volontera marljivo je radilo na obnovi stoljetnog suhozida pod vodstvom majstora suhozidne gradnje iz udruge 4 Grada Dragodid, koji su u Vinkuran došli sa Cresa, Rijeke i Zagreba.

Na šetnici iznad obnovljenog suhozida izloženi su dječji kreativni radovi vrtićke skupine Ježići iz DV Medulin, PO Vinkuran , koji  su nastali tijekom projekta: šareni crteži suhozida i krajobraza akvarelom i pastelama te minijature suhozida od škriljavca i gline. U pratnji ukulelea djeca su otpjevala pjesmicu „Zid“ čije je stihove napisao i uglazbio odgajatelj Neven Radanović.

U obliku fotozahvalnica izložen je i dio fotografija nastalih tijekom četiri dana rada i druženja na suhozidu. Vrijedne ruke, prijateljstvo i radost stvaranja zabilježili su fotografi iz pulske udruge Format: Lara Vujica, Đulijano Belić, Vladimiro Gagliardi, Nevio Doz, Ozren Valentić i Marino Pereša.

Vrsni majstori suhograditelji prezentirali su roditeljima, mještanima, volonterima najčešće pogreške u gradnji suhozida te objasnili temeljna pravila i tehnike suhozidne gradnje na konkretnom primjeru obnovljenog suhozida. Obnova stoljetnog suhozida obilježena je zajedničkim druženjem volontera, glazbom i nakon fizičkog rada ukusnom maneštrom  s bobićima. Mještani Vinkurana, ali i Banjola, Premanture i Pule, brojnim su odazivom izgradili suhozid, ali što je još važnije – ojačali osjećaj pripadnosti zajednici. Današnja će dječica jednoga dana svojoj djeci i unucima moći prenijeti umijeće suhozidne gradnje i ponosno im pokazati suhozid na koji su stavili svoj kamen, svoj mali doprinos za bolje sutra. Vinkuranski suhozid na ljekovitom blatu zasigurno je postao novo mjesto susreta i atraktivni pejzažni element za šetače. Priča o tome kako je i kada obnovljen te zašto je važno baštiniti umijeće suhozidne gradnje ispričana je na četiri jezika, na tabli postavljenoj uz zid.

Mjesni odbor Vinkuran zahvaljuje se mještanima na fantastičnom odazivu, projektnim partnerima Javnoj ustanovi Kamenjak, DV Medulin, Med Eko servisu d. o. o. i udruzi ljubitelja fotografije Format na sudjelovanju i lijepoj suradnji. Zahvala na financijskoj potpori ide Zakladi za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva te Općini Medulin.

Podijelite objavu:

Obavijest mještanima općine Medulin

Zbog nadolazećeg blagdana Svih Svetih, MED EKO SERVIS obavještava mještane općine Medulin o prikupljanju miješanog komunalnog otpada za naselje Medulin.

Miješani komunalni otpad će se prikupljati po kalendaru odvoza otpada, u subotu 30.10.2021., dok u ponedjeljak 1.11.2021. MED EKO SERVIS neće prikupljati miješani komunalni otpad.

Vaš MED EKO SERVIS    

Podijelite objavu:

NASTAVAK PODJELE ŽUTIH SPREMNIKA ZA PLASTIKU U PREMANTURI

Obavještavamo mještane općine Medulin da Med eko servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese. 

Podjela spremnika nastavlja se u Premanturi od 23.10.2021., a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote. 

O početku podjele u ostalim naseljima Med eko servis će obavještavati mještane najmanje 1 dan prije početka podjele. 

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Vaš Med eko servis
 

Podijelite objavu:

Obnova tradicijskog suhozida na blatu u Vinkuranskoj vali

Mjesni odbor Vinkuran poziva mještane dobre volje na terensku radionicu suhozidne gradnje u sklopu projekta “Obnova tradicijskog suhozida na blatu u Vinkuranskoj vali (Uvali Soline)”.

Besplatne pokazne radionice voditi će majstori suhozidne gradnje iz udruge 4 GRADA DRAGODID, kod blata u Vinkuranskoj vali: 

u četvrtak 21.10.2021. od 9 do 17 sati
u petak 22.10.2021. od 9 do 17 sati
u subotu 23.10.2021. od 9 do 17 sati
i u nedjelju 24.10.2021. od 9 do 13 sati.

U 13 sati slijedi edukativno predavanje o umijeću suhozidne gradnje i važnosti suhozida  te zajedničko druženje volontera.

Projekt je realiziran uz financijsku potporu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva iz sredstava Fonda gradova i općina te Općine Medulin. Nositelj projekta je Mjesni odbor Vinkuran u suradnji s projektnim partnerima JU Kamenjak, DV Medulin, Med Eko Servis d.o.o. i udruga Format.

 

Podijelite objavu:

NASTAVAK PODJELE ŽUTIH SPREMNIKA ZA PLASTIKU U BANJOLAMA

Obavještavamo mještane općine Medulin da Med eko servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese. 

Podjela spremnika nastavlja se u Banjolama od 14.10.2021., a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote. 

O početku podjele u ostalim naseljima Med eko servis će obavještavati mještane najmanje 1 dan prije početka podjele. 

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Vaš Med eko servis

Podijelite objavu:

NASTAVAK PODJELE ŽUTIH SPREMNIKA ZA PLASTIKU

Obavještavamo mještane općine Medulin da Med eko servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese.
Podjela spremnika nastavlja se u naseljima Vintijan i Vinkuran od 08.10.2021., a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote.
O početku podjele u ostalim naseljima Med eko servis će obavještavati mještane najmanje 1 dan prije početka podjele.
Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Vaš Med eko servis

Podijelite objavu:

POČINJE PODJELA ŽUTIH SPREMNIKA ZA PLASTIKU

Poštovani mještani općine Medulin, obavještavamo vas će MED EKO SERVIS u listopadu 2021. započeti sa podjelom žutih spremnika za plastiku na vašu adresu.

Podjela spremnika počinje dana 4.10.2021. godine u naselju Pješčana Uvala, a odvijati će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote.

Tom ćete prilikom, uz potpisanu Izjavu, preuzeti sljedeće:

- spremnik od 240 l za otpadnu plastiku koji je obilježen barkodom;

Po okončanju podjele u Pješčanoj Uvali prelazi se na druga naselja prema planu: Vintijan – Vinkuran – Banjole – Volme – Premantura – Pomer – Medulin.

Datume prelaska u pojedina naselja ćemo objavljivati u javnim glasilima minimalno 2 dana prije početka podjele.

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na lokaciji reciklažnog dvorišta Kamik 36 u Banjolama, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

Podijelite objavu:

Prelazak na zimski režim sakupljanja i odvoza otpada

Obavještavamo mještane općine Medulin da od 1. listopada 2021. prelazimo na zimski režim sakupljanja i odvoza otpada. Odvoz miješanog komunalnog odvijat će se jednom tjedno prema zimskom rasporedu odvoza otpada. Ponedjeljkom za naselje Medulin, a utorkom za ostala naselja.

Odvoz otpadnog papira i kartona vršit će se SVAKI DRUGI ČETVRTAK počevši od 7. listopada 2021. (naselje Medulin), odnosno 14. listopada 2021. (ostala naselja).

Odvoz otpadne plastike vršit će se SVAKE DRUGE SRIJEDE počevši od 6. listopada 2021. (ostala naselja), odnosno 13. listopada 2021. (naselje Medulin)

Odvoz otpadnog metala vršit će se DRUGOG PETKA U MJESECU, a prema rasporedu 8. listopada 2021.

Odvoz otpadnog stakla vršit će se ČETVRTOG PETKA U MJESECU, a prema rasporedu 22. listopada 2021.

Stanovnici općine Medulin mogu u reciklažnom dvorištu Kamik, na lokaciji Kamik 36 (iza benzinske pumpe), ponedjeljkom od 10:00 do 17:00 sati, od utorka do petka u vremenu od 08:00 do 15:00 sati te subotom u vremenu od 8:00 do 13:00 sati, uz predočenje osobnih dokumenata, odložiti sve vrste otpada u za to pripremljene sabirne kontejnere, a prema uputama djelatnika koji kontrolira odlaganje otpada na reciklažnom dvorištu.

Za sve daljnje upute i pojašnjenja možete se obratiti na broj telefona 052/573-733 ili e-mail porukom na: reklamacije@medekoservis.hr.

Podijelite objavu:

Umjesto u kanti za smeće, otpad iz restorana sve češće završava u kanalizaciji

Sa zahuktavanjem turističke sezone, komunalne službe susreću se s novim problemima. Javni isporučitelj vodnih usluga na području općine Medulin, Albanež d.o.o. tijekom ljetnih mjeseci primjećuje u sustavu javne odvodnje znatnu količinu biootpada, kojem nije mjesto u kanalizaciji. Radi se o masi koja nastaje kao posljedica korištenja drobilica: to su strojevi za mljevenje otpada, koji se mogu instalirati u sudopere – a postali su popularni u restoranima, koji pomoću njih „recikliraju“ ostatke hrane iz svojih kuhinja, i na taj način smanjuju količinu predanog otpada, a time i račune za smeće. No, samljevena masa otpadaka hrane, masnoće, kostiju, ljuštura od školjkaša, koja se ispušta u sustav javne odvodnje, stvara neprobojne čepove u kanalizacijskom sustavu, blokira protok vode u kanalizacijskim cijevima, a posljedica može biti povratak kanalizacijskog sadržaja natrag u priključene objekte, ili izlijevanje sadržaja kroz šahtove na prometnicama.

Skrećemo pozornost da Članak 22. Zakona o gospodarenju otpadom propisuje opću obvezu odvojenog sakupljanja otpada, koja podrazumijeva da je proizvođač biootpada dužan predati biootpad odvojeno od drugog otpada ovlaštenoj osobi ili reciklirati biootpad na mjestu nastanka. Za nepoštivanje navedene zakonske odredbe propisana je i novčana kazna.

Recikliranje je svaki postupak uporabe, koja uključuje i ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu, osim uporabe otpada u energetske svrha, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za nasipavanje. Usitnjavanje otpada i ubacivanje u kanalizaciju nije recikliranje, prema Zakonu o gospodarenju otpadom.

Komunalne službe općine Medulin, tijekom ljetnih mjeseci opterećene su značajno povećanom količinom otpada, kao i velikim protocima vode kroz kanalizacijski sustav. Neodgovorno ponašanje pojedinaca, kojima je jedini imperativ vlastiti profit, dodatno ugrožava funkcioniranje sustava, kvalitetu života cjelokupnog stanovništva, kao i ugled općine Medulin, kao turističke destinacije. 

Podijelite objavu:

OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE

Upute i kalendar s rasporedom odvoza otpada na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku nalaze se u priloženim dokumentima.

Upute - hrvatski/talijanski (PDF)
Upute - engleski/njemački (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / Medulin (PDF)

Podijelite objavu:

Prelazak na ljetni režim sakupljanja i odvoza otpada „Od vrata do vrata“

Obavještavamo mještane općine Medulin da počevši od 1. lipnja prelazimo na ljetni režim sakupljanja i odvoza otpada.

Od 01.06. do 30.09. miješani komunalni otpad odvozit će se dva puta tjedno, otpadni papir i karton svaki drugi tjedan, otpadna plastika svaki tjedan, otpadni metal i otpadno staklo jednom mjesečno.

Podijelite objavu:

Obavijest pravnim osobama koje obavljaju djelatnost na području općine Medulin

U prilogu obavijest i cjenik usluge.

Obavijest (PDF)
Cjenik usluge (PDF)

Podijelite objavu:

STIGLI SU KOMPOSTERI – PODJELA DO ISTEKA ZALIHA

Mještani svih naselja s područja općine Medulin koji su se prijavili i ispunjavaju uvjete za dodjelu kompostera, mogu preuzeti kompostere na lokaciji reciklažnog dvorišta Kamik, na adresi Kamik 36 i to:

 • - ponedjeljkom 10:00 – 17:00 h
 • - od utorka do petka 08:00 – 15:00 h
 • - subotom 08:00 – 13:00 h

počevši od ponedjeljka 26. travnja 2021. godine, do isteka zaliha.

Prilikom preuzimanja, mještani će potpisati izjavu o preuzimanju i dobiti upute o ispravnom korištenju kompostera.

U prilogu (PDF) možete preuzeti informativni letak s uputstvom za upotrebu kompostera.

Vaš MED EKO SERVIS d.o.o.

Podijelite objavu:

Uspostavljena besplatna usluga slanja računa u elektroničkom obliku

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da smo uspostavili besplatnu uslugu slanja računa u elektroničkom obliku, kojom Vam se omogućuje da se računi za uslugu odvoza otpada umjesto u papirnatom obliku, kao do sada, šalju na Vašu e-mail adresu.

Suglasnost se može u svakom trenutku opozvati te se računi ponovo počinju dostavljati u papirnatom obliku. Ispunjeni obrazac suglasnosti potrebno je dostaviti putem e-maila na reklamacije@medekoservis.hr ili poštom na adresu MED EKO SERVIS d.o.o., Pomer 1, Pomer.

Obrazac za prihvat računa u elektroničkom obliku na Vašu e-mail adresu možete preuzeti u prilogu (PDF).

Podijelite objavu:

NATJEČAJ za radno mjesto IZNOSAČ/ICA OTPADAKA

Radno mjesto
Mjesto rada: OPĆINA MEDULIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 5
Vrsta zaposlenja: Na određeno; sezonski poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 29.03.2021.god.
Natječaj vrijedi do: 16.04.2021.god.

Posloprimac
Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije
Opis poslova:
- pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za sakupljanje otpada
- ručno pometanje otpada koji se rasuo prilikom pražnjenja kanti za otpad
- prema potrebi koristiti ručni čitač
- vođenje brige o ispravnosti opreme za identifikaciju ugrađene na vozilo
- ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog
- u svom radu dužan je poštovati standarde društva, operativne procedure, radne upute, smjernice i sl. koji se odnose na one radne procese koji spadaju u njegov djelokrug odgovornosti i radnih zadataka

Poslodavac
Poslodavac: MED EKO SERVIS društvo s ograničenom odgovornošću
Kontakt:
- osobni dolazak: POMER 1, POMER
- najava na telefon: 052 573-136
- pismena zamolba: POMER 1, POMER
- e-mailom: daniela.mezulic@medekoservis.hr

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr

Prije sklapanja ugovora o radu, poslodavac će izabrane kandidate uputiti na pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Podijelite objavu:

Na području općine Medulin postavljeni spremnici za otpadna jestiva ulja

Na području općine Medulin postavljeni su spremnici za otpadna jestiva ulja, koji se nalaze neposredno uz spremnike za otpadni tekstil, na sljedećim lokacijama: 

 • Medulin - na placi, iza crkve

 • Premantura - na ulazu kod igrališta, pored polupodzemnog spremnika za miješani komunalni otpad

 • Pješčana Uvala - otok na raskrižju II i VI ogranka


Pravilnim odlaganjem jestivih ulja rasterećuje se kanalizacija, komunalno odvođenje otpadnih voda kao i instalacije i cjevovodi u vašem domaćinstvu. Otpadno jestivo ulje potrebno je staviti u plastičnu bocu te nakon toga ubaciti u spremnik za prikupljanje.

U spremnik je, u plastičnim bocama, dopušteno odložiti; korišteno ulje za kuhanje (ulje iz friteze, ribljih konzervi) te pokvareno ulje kojemu je istekao rok trajanja.

U spremnike nije dopušteno odlagati; motorno ulje, otpadno ulje i maziva, majonezu, umake, dresing, maslac, mast, ostale tekućine, otpad i kemikalije.

Otpadno jestivo ulje održiva je sirovina za proizvodnju BioDiesela i na taj način pridonosi smanjenju emisije CO2.

Podijelite objavu:

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila

Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila marke Aixam Mega D-Truck (pdf)

Podijelite objavu:

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2021. godini uz UPUTE

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2021. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik možete preuzeti kao PDF dokument i printati na svom kućnom printeru.

Kalendar se nalazi se na web stranici Med eko servisa (https://www.medekoservis.hr/usluge)
Tiskani kalendar s uputama će također biti podijeljen svim mještanima uz mjesečni račun odvoza otpada.

Podijelite objavu:

KALENDAR odvoza otpada u 2021. godini uz UPUTE za postupanje

KALENDAR odvoza otpada u 2021. godini uz UPUTE za postupanje možete preuzeti kao PDF dokument i printati na svom kućnom printeru.

Kalendar za Medulin i ostala naselja nalazi se na web stranici Med eko servisa (https://www.medekoservis.hr/usluge)
Tiskani kalendar s uputama će također biti podijeljen svim mještanima uz mjesečni račun odvoza otpada.

Podijelite objavu:

Odluka o preventivnom zatvaranju objekata

Odluka Načelnika Općine Medulin od 30.11.2020. o preventivnom zatvaranju objekata. (PDF)

Podijelite objavu:

Odluka o nužnim mjerama Uprave groblja

Odluka o nužnim mjerama Uprave groblja - u prilogu (PDF)

Podijelite objavu:

OBAVIJEST

Obavještavamo vas o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta Kamik.
Od 1.12.2020 novo radno vrijeme je:

PON 10:00 - 17:00 h
UTO - PET 8:00 - 15:00 h
SUB 8:00 - 13:00 h
NEDJELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO

adresa: Kamik 36, Banjole

Podijelite objavu:

Odluka o obustavi prijema stranaka

Odluka o obustavi prijema stranaka u Med eko servis d.o.o. odnosi se isključivo na zgradu uprave u Pomeru, Pomer 1.
Reciklažno dvorište radi prema utvrđenom radnom vremenu te se odvoz otpada vrši prema postojećem rasporedu.

Odluka o obustavi prijema stranaka u prilogu (PDF)

Podijelite objavu:

Upozorenja za nepropisno odlaganje otpada

Komunalno poduzeće općine Medulin, MED EKO SERVIS d.o.o., u suradnji sa mještanima kreće sa provedbom pisanih upozorenja za nepropisno odlaganje otpada.
Pisana upozorenja lijepit će se na spremnike korisnika usluge uslijed nepravilnog odvajanja. Upozorenja će biti označena trima bojama (zeleno, žuto, crveno).

Zelena naljepnica - odvozimo otpad (prvo upozorenje)
Žuta naljepnica - ne odvozimo otpad (drugo upozorenje)
Crvena naljepnica - ne odvozimo otpad (naplata ugovorne kazne)

Želimo potaknuti mještane na što pravilnije odlaganje otpada kako bi smanjili količinu miješanog komunalnog otpada, odnosno povećali stopu prikupljenih vrsta otpada.

Podijelite objavu:

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KAMIK

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KAMIK

Ponedjeljkom od 10 do 17h
Utorak - petak 08-15h
SUB 8-13h
Nedjeljom i praznicima zatvoreno

Prilikom dolaska na reciklažno dvorište Kamik, potrebno je predočiti osobnu iskaznicu.
Ukoliko morate preuzeti vrećice, odložiti biootpad ili glomazni otpad, dužni ste predočiti odgovarajući kupon. Preostale vrste otpada mogu se odložiti bez kupona.
Otpad koji nije u odgovarajućim vrećicama, neće se preuzeti, već će se smatrati miješanim komunalnim otpadom. Otpad koji se predaje u reciklažno dvorište Kamik, mora biti prethodno sortiran kako bi ga se u što kraćem roku moglo odložiti u odgovarajuće spremnike.

Podijelite objavu:

Upozorenje o pridržavanju protuepidemioloških mjera

UPOZORENJE Stožera civilne zaštite Istarske županije o potrebi pridržavanja protuepidemioloških mjera možete pročitati u u priloženom dokumentu (PDF)
Podijelite objavu:

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE MEDULIN

Od srijede, 24. lipnja 2020. godine, MED EKO SERVIS kreće sa odvozom otpada po ljetnom rasporedu.

SRIJEDA 24. lipnja 2020. ODVOZ PAPIRA I KARTONA ZA CIJELU OPĆINU

ČETVRTAK 25. lipnja 2020. ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA NASELJE MEDULIN I ODVOZ OTPADNE PLASTIKE ZA OSTALA NASELJA

PETAK 26. lipnja 2020. ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA OSTALA NASELJA

SUBOTA 27. lipnja 2020. ODVOZ OTPADNOG STAKLA ZA CIJELU OPĆINU

Podijelite objavu:

OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE

Upute i kalendar sa rasporedom odvoza otpada na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku nalaze se u priloženim dokumentima (PDF).

Upute - hrvatski/talijanski (PDF)
Upute - engleski/njemački (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - engleski / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - njemački / Medulin (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / ostala naselja (PDF)
Kalendar sa rasporedom odvoza otpada - talijanski / Medulin (PDF)

Podijelite objavu:

Svečano otvaranje Reciklažnog dvorišta Kamik

Danas, 15. lipnja 2020. godine na Kamiku u Banjolama održano je svečano otvorenje Reciklažnog dvorišta, projekta vrijednog 3.937 905,00 kuna. Svečanom otvorenju prisustvovali su načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, voditeljica samostalne službe - posredničko tijelo Maja Rajčić, voditeljica službe za odnose s javnošću Lidija Tošić, načelnik Općine Medulin Goran Buić, zamjenik načelnika Damir Demarin, direktor Med eko servisa d.o.o. Edo Krajcar, direktor Turističke zajednice Općine Medulin Enco Crnobori, vijećnici Općinskog vijeća Općine Medulin, direktori i ravnatelji općinskih trgovačkih društva i javnih ustanova, direktori komunalnih poduzeća Istarske županije, Mjesni odbor Banjole, Zelena Istra te stručne službe Općine Medulin i Med eko servisa d.o.o.

Direktor Med eko servisa d.o.o. Edo Krajcar zahvalio se svim prisutnima na odazivu te istaknuo kako je projekt „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“ trajao od 17. kolovoza 2018. do 2. siječnja 2020. godine, a sufinancirala ga je Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godine, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Prioritetna os 6 - zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i - Ulaganje u sektor otpad, kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve - te specifični cilj: smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalište. U nastavku je predstavio sve rezultate i svrhu projekta te na samom kraju istaknuo kako je zahvalan svima na realizaciji ovog projekta te se nada uspješnoj daljnjoj suradnji. 

Enco Crnobori direktor Turističke zajednice Općine Medulin, danas je otvorenju prisustvovao u dvostrukoj ulozi: kao direktor TZ-a najturističkije općine, ali i kao bivši direktor komunalnog društva, te kao jedan od najzaslužnijih za realizaciju izgradnje reciklažnog dvorišta, koji je ustrajno sudjelovao u svim fazama provedbe projekta, od izmjene prostorno planske dokumentacije, do izgradnje reciklažnog dvorišta i svih izazova u provedbi. Crnobori je istaknuo kako se na realizaciji ovoga projekta radi još od 2016. godine kada je Državni ured za upravljanje državnom imovinom temeljem Ugovora donirao Općini Medulin dvije čestice za izgradnju reciklažnog dvorišta te izgradnju pristupne prometnice. Sam projekt prijavljen je 16.04.2018. godine predajom projektnog prijedloga „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“ Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Ovom prilikom Enco Crnobori zahvalio se svima koji su sudjelovali u provedbi ovoga projekta: direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniši Kukiću, načelnici Sektora za zaštitu okoliša Aleksandri Čilić, voditeljici samostalne službe Maji Rajčić, voditeljici službe za odnose s javnošću Lidiji Tošić, načelniku Općine Medulin Goranu Buiću, zamjeniku načelnika Damiru Demarinu, predsjedniku vijeća Općine Medulin Marku Zlatiću te svim općinskim vijećnicima, djelatnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti: Damiru Latkoviću kao voditelju projekta, Stanislavu Mesariću zaduženom za financijsku verifikaciju, Marku Bagariću za kontrolu nabave, Nataši Dankić Slijepčević voditeljici Odjela za tehničku verifikaciju zaštite okoliša i prirode, direktoru Med eko servisa d.o.o. Edu Krajcaru i djelatnicima na čelu s Davorom Drandićem i Klaudiom Križancem, izvođaču radova Zanitelu d.o.o., građevinskom i elektro nadzoru nad izgradnjom - Master consultingu d.o.o., Obrtu Eko Adria u suradnji sa Zelenom Istrom za edukaciju građana i radionice, Medulinskoj rivijeri d.o.o. za promidžbu i vidljivost, Emdi d.o.o., za upravljanje projektom i administraciju te svim Općinskim službama, odjelu za EU projekte te bivšoj pročelnici Barbari Floričić, sadašnjoj pročelnici Suzani Racan Stern te Jasmini Ritoša Benazić.

Načelnik Općine Medulin Goran Buić pozdravio je sve prisutne uzvanike te uputio zahvale svima koji su sudjelovali u provedbi ovoga iznimno vrijednog projekta za Općinu Medulin, ali i južnu Istru. Istaknuo je kako je sa tadašnjim članom uprave Encom Crnoborijem nebrojeno puta bio na sastanku sa načelnicom Sektora za zaštitu okoliša Aleksandrom Čilić na kojima su razrađivali razne strategije za poboljšanje gospodarenja otpadom generalno u Općini Medulin, a rezultat je upravo i ovo reciklažno dvorište. Izrazito je ponosan što je ukupna vrijednost sa zemljištem i ovim projektom gotovo milijun eura, dok su Općina Medulin i njezini mještani uložili samo 350.000,00 kuna. Istaknuo je kako važnost ovoga projekta nije samo u opremi i građevinskim radovima već i u znanju i prenašanju vrijednosti na naše najmlađe i naše mještane kroz razne radionice u provedbi Upravnog odjela za EU projekte, opću upravu i gospodarstvo te Obrta Eko - Adria u suradnji s udrugom Zelena Istra, a Općina svim dosadašnjim radom dokazuje da je jedna izrazito respektabilna Općina koja ima sve elemente grada pa možda i ovo reciklažno dvorište doprinese da jednoga dana dobije i takav status.

„Krajnji rezultat ovoga projekta zasigurno će biti manja količina odloženog otpada na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun koji je nažalost u posljednje dvije godine uzrokovao mnogo problema u našoj Općini, ali upravo zahvaljujući ovakvim projektima mi se aktivno uključujemo u rješavanje tog problema i zbog smanjene količine otpada koji će se odlagati na ŽCGO Kaštijun posredno će i zaštita okoliša, ali i kvaliteta života u Općini Medulin biti na jednoj puno višoj razini“- naglasio je načelnik Buić.

Načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić pozdravila je sve prisutne u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te istaknula kako je Fond doista sudjelovao u provedbi ovoga projekta od samog početka kako je istaknuo i načelnik Buić. Naglasila je kako je Općina Medulin bila jedna od onih koja je doista povukla sva sredstva Fonda koja su bila na raspolaganju putem javih poziva i natječaja. Istaknula je kako se u ovom projektu radi o zaista velikom iznosu sufinanciranja, ali kako je Općina Medulin putem drugog natječaja nabavila i spremnike za odvojeno prikupljanje otpada što pokazuje da se intenzivno radi na uspostavi cjelovitog sustava za gospodarenje otpadom. Na samom kraju načelnica Čilić najavila je javne pozive i natječaje Fonda koji uskoro izlaze, a prvi natječaj izlazi već 25. lipnja 2020. godine, a odnosi se na natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća, zatim slijede pozivi za obnovljive izvore energije u kućanstvima i javnim ustanovama, pozivi za energetski učinkovita vozila za fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave, poziv za Pametne gradove te poziv za nadogradnju ili kupovinu vozila uz korištenje alternativnih goriva.

Otvorenje reciklažnog dvorišta okončano je svečanim rezanjem vrpce koju su prerezali načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić i načelnik Općine Medulin Goran Buić.

 

O PROJEKTU

Ukupna vrijednost projekta je 3.937.905,37 kn. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn, a navedeni iznos predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

Uz navedeno sufinanciranje, Općina Medulin je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopila u listopadu 2019. godine Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata, kojim se sufinancira dio koji obuhvaća troškove koje je Općina Medulin bila dužna osigurati iz vlastitih izvora u provedbi Projekta. Na taj se način dodjeljuju Općini Medulin bespovratna sredstva u najvišem iznosu do 290.794,19 kn.

Svrha projekta je bila doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

U sklopu projekta, osim građevinskih radova, odnosno izgrađenog reciklažnog dvorišta Kamik, odrađeno je niz edukacija građana i radionica te aktivnosti koje se odnose na promidžbu i vidljivost projekta. Rezultati projekta obuhvaćaju i tiskani promotivni materijal, edukativnog karaktera. Provedbom svih aktivnosti u sklopu projekta izgrađeno je reciklažno dvorište, a stanovništvo je educirano na temu gospodarenja otpadom, što će pridonijeti većem postotku selektivnog prikupljana otpada te jednostavnijoj selekciji otpada.


OPĆINA MEDULIN
Foto/ Mario Rosanda, Medulinska rivijera d.o.o.

Podijelite objavu:

Obavijest mještanima Općine Medulin

U lipnju 2020. godine odvoz otpada vršit će se prema zimskom rasporedu. Raspored za Medulin i za ostala naselja možete vidjeti klikom na priložene fotografije.

Podijelite objavu:

Započinje prijem stranaka

Poštovani korisnici usluga,

tvrtke MED EKO SERVIS d.o.o. i ALBANEŽ d.o.o. od ponedjeljka 18. svibnja započinju s prijemom stranaka.

U svrhu zaštite sigurnosti i zdravlja naših djelatnika kao i korisnika naših usluga, ljubazno Vas molimo da, u dogovoru sa našim djelatnicima, zatražite termin prijema. Zahtjeve za dogovor termina možete dostaviti putem elektroničke pošte na adresu reklamacije@medekoservis.hr za MED EKO SERVIS d.o.o. ili reklamacije@albanez.hr za ALBANEŽ d.o.o., te na brojeve telefona 052/573 136, 052/573 523 ili mobitela 099/525 39 05 (Irene Šugar), 099/396 36 11 (Morena Grakalić).

U slučaju da je osobni dolazak nužno potreban, stranke i ostale osobe moraju prilikom ulaska/izlaska iz zgrade dezinficirati ruke, te prilikom ulaska u prostorije Uprave tvrtki MED EKO SERVIS d.o.o. i ALBANEŽ d.o.o. moraju nositi zaštitne maske. U zgradi istovremeno smije boraviti samo jedna stranka/korisnik, te će se u zgradu propuštati samo po jedna osoba.

Prilikom direktnog kontakta sa strankama, djelatnici će također imati zaštitne maske, uz poštovanje preporučene socijalne distance.

Prijem pismena moguć je od ponedjeljka, 18. svibnja u zgradi Uprave, na adresi Pomer 1, te se prilikom osobne dostave stranke najavljuju izravno na ulazu u zgradu, pozivom na portafon. 

Naglašavamo da i dalje potičemo stranke da zahtjeve i upite upućuju elektroničkim putem, poštom ili telefonom, prvenstveno zbog vlastite sigurnosti i zaštite vlastitog zdravlja.


Uprava Društva

Podijelite objavu:

U Općini Medulin obustavljena naplata paušala za iznajmljivače i pravne osobe

U Općini Medulin obustavljena naplata paušala za iznajmljivače i pravne osobe koje su po Odluci Stožera civilne zaštite morale prestati s radom.
Kako bismo donekle ublažili ekonomske posljedice epidemije virusa COVID-19, Općina Medulin je na prijedlog trgovačkog društva Med eko servis d.o.o. dala suglasnost da se primijene slijedeće mjere:

MJERA ZA IZNAJMLJIVAČE:
- Na računima za ožujak i travanj obustavlja se naplata fiksnog dijela cijene odvoza otpada koja se odnosi na iznajmljivače (CMJU za iznajmljivače), koja se do sada naplaćivala ovisno o broju prijavljenih turističkih ležaja. Od  01. svibnja, stupa na snagu novi cjenik odvoza otpada u kojem je naplata fiksnog dijela cijene odvoza otpada koja se odnosi na iznajmljivače trajno ukinuta.

MJERA ZA PRAVNE OSOBE KOJE PREMA ODLUCI STOŽERA NE MOGU OBAVLJATI POSLOVANJE:
- Počevši od računa za mjesec ožujak privremeno se obustavlja naplata fiksnog dijela cijene odvoza otpada za one pravne osobe koje su temeljem odluka Županijskog i Nacionalnog stožera civilne zaštite morale prestati sa radom. Naplata fiksnog dijela cijene odvoza otpada pogođenim pravnim osobama se neće vršiti za ožujak i travanj, a u slučaju da se mjera Stožera CZ bude dulje primjenjivala, u skladu sa tim će se produljiti i razdoblje oslobođenja od naplate fiksnog dijela cijene usluge odvoza otpada.

Podijelite objavu:

UVJETI ZA PRIKUPLJANJE ZELENOG I GLOMAZNOG OTPADA

UVJETI ZA PRIKUPLJANJE ZELENOG OTPADA

- Odvoz sa adrese (do 2 m3) jednom godišnje.
- Grane složiti, usitniti do 2.5 m duljine. Lišće, trava, otkos, iglice, pepeo pakirati u vreće.
- Zeleni otpad koji je složen u vreće za odvojeno prikupljeni otpad  (STAKLO, METAL, PLASTIKA, PAPIR) sa logom MED EKO SERVIS-a neće se pokupiti!

 

UVJETI ZA PRIKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA

- Odvoz sa adrese (do 2 m3) jednom godišnje.
- Rastaviti ormare, namještaj. Kupaonsku, kućansku i vrtnu opremu složiti za jednostavniji prihvat.
- Staviti sve na jedno mjesto kako bi se olakšalo prikupljanje.
- Molimo da omogućite nesmetan ulaz vozilu za sakupljanje glomaznog otpada u Vaše dvorište te da po mogućnosti budete prisutni tijekom odvoza.
- Zahtjev za ispunjenje navedenih usluga može se zatražiti pozivom na broj 098 436 927 ili na mail ivan.vujica@medekoservis.hr

Podijelite objavu:

OBAVIJEST

Med Eko servis d.o.o. obaviještava korisnike da se 14. travnja otvara sabirna stanica na Kamiku.  

Radno vrijeme sabirne stanice sa strankama je od ponedjeljka do petka, od 08,00 do 14,00, sati, subotom od 8,00 do 13,00.sati.

Zahvaljujemo se na razumijevanju i poštivanju važećih mjera opreza civilne zaštite. 

Med Eko servis d.o.o.

Podijelite objavu:

OBAVIJEST

Mijenja se cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge Općina Medulin. Izmjene cjenika stupaju na snagu 01.05.2020.

Cjenik (docx)
Suglasnost Općine Medulin na izmjenu cjenika (pdf)

Podijelite objavu:

OBAVIJEST

Poštovani mještani Općine Medulin,

zbog epidemiološke situacije tvrtka Med eko servis d.o.o. je prilagodila svoje poslovanje na slijedeći način: odvoz otpada od vrata do vrata će se vršiti redovno, prema rasporedu.

Odvoz glomaznog otpada obustavlja se do daljnjega, a sabirna stanica Kamik  trenutno nije otvorena za građanstvo.

Vrećice za selektivno prikupljanje otpada će vam naši djelatnici dostaviti na kućnu adresu. Možete ih zatražiti na broj telefona: 098 436 927 ili na mail: ivan.vujica@medekoservis.hr.

Podijelite objavu:

OBAVIJEST

Poštovani mještani Općine Medulin,

U svrhu prevencije širenja virusa COVID-19 tvrtka Med eko servis d.o.o. uvodi slijedeće mjere:

-u razdoblju od 11. ožujka. do 14. travnja stranke se ne primaju osobno. Komunikacija je otvorena putem telefona, maila ili putem sandučića za poruke koji se nalazi na ulazu u zgradu uprave na adresi Pomer 1. Naši djelatnici će bez odgode odgovoriti na svaki vaš poziv.

Podijelite objavu:

OBAVIJEST

Slijedom naputka Stožera civilne zaštite Istarske Županije, a u svrhu sprječavanja širenja Coronavirusa, tvrtka MED EKO SERVIS d.o.o. od srijede 11. ožujka ograničava rad sa strankama te se iste pozivaju da svu komunikaciju vrše elektroničkim putem (reklamacije@medekoservis.hr) poštom, telefonom na brojeve 052/573 136, 052/573 523 ili putem poštanskog sandučića na vratima Upravne zgrade.

Podijelite objavu:

Cjenik zaprimanja otpada u reciklažnom dvorištu

Cjenik zaprimanja otpada u reciklažnom dvorištu za otpad koji nije nastao u kućanstvu, ili nije nastao na području Općine Medulin možete pročitati klikom na link (PDF)

Podijelite objavu:

Smanjimo, ponovno upotrijebimo i odvajajmo otpad

Smanjimo, ponovno upotrijebimo i odvajajmo otpad
NA KUĆNOM PRAGU ILI U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU!

Letak na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku o sustavu odvojenog prikupljanja otpada za privatne iznajmljivače izrađen je s ciljem informiranja i edukacije domaćih i inozemnih gostiju koji odsjedaju u privatnom smještaju.
Letak promovira rad reciklažnog dvorišta Kamik, na adresi Kamik 36, Banjole i sustav odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“.

Letak (PDF)

Podijelite objavu:

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2020. godini

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2020. godini uz UPUTE za postupanje i obavijest o korištenju reciklažnog dvorišta Kamik nalaze se u priloženom PDF dokumentu.

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2020. godini (PDF)

Podijelite objavu:

Održana uspješna akcija prikupljanja tekstila 11.12.2019. u Banjolama

Svi koji su željeli se riješiti tekstila, tekstilne odjeće i obuće koju zbog pohabanosti više nisu mogli nositi, svi koji su željeli donirati ili pokloniti novu odjeću, donijeli su u srijedu 11. prosinca u Banjole, kod balon dvorane, pune vreće i time učinili dobro djelo.

Općina Medulin u suradnji sa Udrugom Zelena Istra i Zadrugom Humanom Novom Istra, za vrijeme trajanja akcije prikupljanja tekstila, prikupila je ogromnu količinu tekstila koji će se reciklirati.

Prikupljeni tekstil će nakon obrade postati ponovno upotrebljiv, redizajniran ili pretvoren u potpuno nov proizvod!

Svi koji su donirali rabljeni tekstil za Humana Novu aktivno i izravno su doprinijeli izgradnji tolerancije te pomogli socijalno isključenim osobama i njihovim obiteljima unaprijediti njihovo samopouzdanje i kvalitetu života.

Humana Nova je društveno poduzeće koje potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba kroz proizvodnju i prodaju kvalitetnih i inovativnih tekstilnih proizvoda od ekoloških i recikliranih materijala za domaće i inozemno tržište.

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u akciji i obavještavamo zainteresirane o održavanju još jedne akcije prikupljanja tekstila, prije kraja ove godine, koju ćemo održati ispred novoizgrađenog Reciklažnog dvorišta Kamik.

Akcija se provodi u sklopu projekta “Građenje reciklažnog dvorišta Kamik” kojeg provodi Općina Medulin.

Vrijeme je za čišćenje ormara! Očekujemo vas uskoro na Kamiku u Banjolama!

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Zajedno do fondova EU.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn.

Podijelite objavu:

Obavijest o održavanju akcije prikupljanja tekstilne odjeće i obuće 11.12.2019. u Banjolama

Želite se riješiti tekstila, tekstilne odjeće i obuće koju zbog pohabanosti više nije moguće nositi, donirati ili pokloniti, ali ne želite da završi u miješanom komunalnom otpadu? Spremate se za veliko zimsko pospremanje ormara? Želite reciklirati, ali i napraviti dobro djelo?

U srijedu 11. prosinca Općina Medulin u suradnji sa Udrugom Zelena Istra i Zadrugom Humanom Novom Istra, organizira akciju prikupljanja tekstilne odjeće i obuće, u Banjolama (balon dvorana kod osnovne škole).

Akcija će se održati od 15:00 do 18:30 sati. Pored dvorane se nalazi parkiralište gdje građani mogu pristupiti autom i donijeti tekstil ispred dvorane. Tekstil donesite u vrećama ili kutijama.

Tekstil koji prikupimo neće završiti u smeću. Štoviše, nakon obrade, postati će ponovno upotrebljiv, redizajniran ili pretvoren u potpuno nov proizvod!

Doniranjem rabljenoga tekstila za Humana Novu aktivno i izravno doprinosite izgradnji tolerancije te pomažete socijalno isključenim osobama i njihovim obiteljima unaprijediti njihovo samopouzdanje i kvalitetu života. Humana Nova je društveno poduzeće koje potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba kroz proizvodnju i prodaju kvalitetnih i inovativnih tekstilnih proizvoda od ekoloških i recikliranih materijala za domaće i inozemno tržište.

Što će Humana nova učiniti s tekstilom koji donesete? Sakupljena rabljena odjeća sortirati će se u proizvodnom pogonu zadruge, po raznim kategorijama:

- čista i cjelovita odjeća proslijedit će se na daljnju prodaju po pristupačnim cijenama u trgovine u Čakovcu, Zagrebu i Labinu,
- čista i djelomično cjelovita odjeća proslijediti će se u šivaonicu na doradu, zatim u njihove trgovine,
- čista i necjelovita odjeća upotrijebiti će se u proizvodnji novih proizvoda – patchwork pokrivači, torbice, odjeća itd., koju potom možete kupiti u trgovinama u Čakovcu, Zagrebu i Labinu,
- istrošena i odjeća sa mrljama reciklirati će se u industrijske krpe za brisanje. Gumbi, zatvarači i sl. biti će skinuti i ponovno upotrebljeni,
- neupotrebljiv tekstil i otpad proslijediti će se tvrtkama za reciklažu.

Akcija se provodi u sklopu projekta “Građenje reciklažnog dvorišta Kamik” kojeg provodi Općina Medulin.

Vrijeme je za čišćenje ormara! Čekamo vas ove srijede u Banjolama!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Zajedno do fondova EU.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn.

Podijelite objavu:

Održane edukativne radionice o reciklažnom dvorištu u Medulinu, Vinkuranu i Pješčanoj Uvali

U sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“ koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi u suradnji sa komunalnim poduzećem Med eko servis d.o.o., prošlog tjedna, od 25. do 28. studenoga, održane su četiri informativno – edukativne radionice po mjesnim odborima. Radionice su održane za područja mjesnih odbora Medulin 1, Vinkuran, Pješčana Uvala i Medulin 2.

Tema edukativnih radionica je bila uloga reciklažnog dvorišta i sustav odvojenog prikupljanja otpada.

Neke od informacija i zanimljivosti koje su se mogle čuti na edukativnim radionicama, koje su proveli predstavnici obrta Eko Adria iz Pule su selekcija otpada, odnosno što se odlaže u kontejnere ili vreće za papir i karton, plastiku, staklo, metal, miješani komunalni otpad, kako postupiti i gdje odložiti opasni otpad iz kućanstva, kako kompostirati, te što se sve odlaže na reciklažno dvorište.

Održavanje edukativnih radionica je sufinancirano u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn.

Podijelite objavu:

UPUTE za postupanje s kantama i vrećama za otpad uz KALENDAR odvoza

UPUTE za postupanje s kantama i vrećama za otpad uz KALENDAR odvoza otpada u 2020. godini nalaze se u priloženim PDF dokumentima

Upute i kalendar odvoza za domaćinstva - ostala naselja (PDF)
Upute i kalendar odvoza za domaćinstva - Medulin (PDF)

Podijelite objavu:

Obavijest o održavanju edukativnih radionica o reciklažnom dvorištu po mjesnim odborima od 25.-28.11

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn.

Od ponedjeljka 25. do četvrtka 28. studenoga, održati će se informativno – edukativne radionice, o ulozi reciklažnog dvorišta i sustavu odvojenog prikupljanja otpada po mjesnim odborima, u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“.

Sve radionice će početi u 18:00 h.

Termini održavanja edukativnih radionica su:

 • Mjesni odbor Medulin I – 25.11.2019., ponedjeljak (3MC),
 • Mjesni odbor Vinkuran – 26.11.2019., utorak (Čitaonica – „Stara škola“),
 • Mjesni odbor Pješčana Uvala – 27.11.2019., srijeda (Društveni dom),
 • Mjesni odbor Medulin II – 28.11.2019., četvrtak (3MC).

 

Svi zainteresirani koji žele utvrditi svoje stečeno znanje i nadograditi ga novim spoznajama su doborodošli.

Održavanje edukativnih radionica se provodi u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“ koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi u suradnji sa komunalnim poduzećem Med eko servis d.o.o.

Održavanje edukativnih radionica je sufinancirano u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Podijelite objavu:

Predstava „Recikloman spašava budućnost“ u Medulinu 12.11.2019.

U utorak 12. studenoga 2019. godine, održti će se dječja predstava „Recikloman spašava budućnost“ za vrtićku djecu i djecu nižih razreda osnovnih škola sa područja općine Medulin.
Predstavu će izvesti umjetnička udruga „Teatar naranča“.
U prostoru 3MC-a, na Placi, u Medulinu, održati će se dvije izvedbe predstave.
Prva za vrtićku djecu, s početkom u 17:00 sati, a druga za djecu nižih razreda osnovne škole, s početkom u 18:30 h.
Ulaz na predstavu je besplatan.

Predstava će se održati u sklopu edukativnih aktivnosti projekta o održivom gospodarenju otpadom, pod nazivom  “Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno” koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi s Gradom Vodnjanom – Dignano, u suradnji sa komunalnim poduzećima Med eko servis d.o.o. i Contrada d.o.o.

Predstava je edukativnog karaktera, a njen cilj je na jednostavan, šaljiv i djeci zanimljiv način objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.

Organizacija predstave je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.

OPĆINA MEDULIN

Podijelite objavu:

Obavijest o održavanju edukativnih radionica o reciklažnom dvorištu po mjesnim odborima

Obavještavamo Vas o terminima održavanja edukativnih radionica, o ulozi reciklažnog dvorišta i sustavu odvojenog prikupljanja otpada po mjesnim odborima, koje ćemo održati u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“.
Sve radionice će se održati s početkom u 18:00 h, u prostorima mjesnih odbora (Društvenim domovima).

U nastavku šaljemo termine održavanja edukativnih radionica, koje će se održati od ponedjeljka 11. studenoga do petka 15. studenoga 2019. godine:

MO Premantura – 11.11.2019., ponedjeljak („Stara škola – JU Kamenjak“),

MO Pomer – 13.11.2019., srijeda („Zgrada Albaneža d.o.o.“),

MO Banjole – 15.11.2019., petak („Društveni dom Banjole“).

Svi zainteresirani koji žele utvrditi svoje stečeno znanje i nadograditi ga novim spoznajama su doborodošli.

Održavanje edukativnih radionica se provodi u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“ koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi u suradnji sa komunalnim poduzećem Med eko servis d.o.o. Održavanje edukativnih radionica je sufinancirano u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn.

OPĆINA MEDULIN

Podijelite objavu:

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE MEDULIN

Od dana 1. listopada 2019. zbog problema sa plasmanom-zbrinjavanjem glomaznog otpada MedEko servis obavještava mještane Općine Medulin o slijedećem:

 • - do daljnjega zaprima se količina glomaznog otpada samo u okvirima obavezne javne usluge ( 2m3 godišnje po korisniku);
 • - obavezno se trebaju pismeno evidentirati osobe koje dovoze glomazni otpad: ime i prezime, adresa korisnika i količina u m3.

Status korisnika dokazuje se računom za odvoz otpada za prethodni mjesec.

Zimsko radno vrijeme sabirne stanice na Kamiku u Banjolama je od 7.00 do 17.00 sati. Subotom od 7.00 do 15.00 sati, nedjeljom zatvoreno.

Podijelite objavu:

Obavijest dobavljačima poduzeća Med eko servis d.o.o.

Obavještavamo sve dobavljače da je Med eko servis d.o.o., kao javni naručitelj, obveznik primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) te nam od 1. srpnja 2019. godine više neće biti dopušteno zaprimanje i plaćanja računa u papirnatom obliku zaprimljenih putem pošte ili skeniranih putem e-maila, već isključivo e-računa kako je propisano navedenim zakonom.

Sukladno navedenome potrebno je za sve nabave roba, radova i usluga koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, ali i svim postupcima jednostavne nabave (putem ugovora ili narudžbenice) dostaviti e- račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

Molimo sve naše dobavljače da pravovremeno poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi od 01. srpnja 2019. godine mogli izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu, jer nakon tog datuma Med eko servis d.o.o. neće biti u mogućnosti zaprimati i plaćati  račune poslane poštom ili e-mailom.

Podijelite objavu:

Obilježen Svjetski dan zaštite okoliša 05.06.2019. u Medulinu

U srijedu 05. lipnja 2019., na Placi u Medulinu i 3mc-u, Centar 58, u sklopu projekta o gospodarenju otpadom "Saberi se - poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno" Općina Medulin je obilježila Svjetski dan zaštite okoliša.

Na medulinskoj placi, u organizaciji udruge Zelena Istra, održan je TiDam - TiDaš sajam razmjene (swap događaj) na kojemu su posjetitelji donijeli razne odjevne predmete, modne dodatke, igračke, obuću, nakit, knjige, kućne potrepštine i ostalo što im više nije potrebno, a nekome može poslužiti i biti savršeno. Za uzvrat, mogli su odabrati sve što im se od ponuđenog svidjelo. Karakteristika sajma je bila razmjena stvari bez naplate. Višak, koji je ostao nakon završetka manifestacije, doniran je u dobrotvorne svrhe.

Djeca i odrasli su imali priliku oslikati platnene vrećice koje će moći koristiti za višekratnu upotrebu. Na taj su način stvorili unikatnu vrećicu te doprinijeli održivom gospodarenju otpadom, koristeći platnene vrećice, umjesto najlonskih.

U prostoru 3mc-a, Udruga Zelena Istra održala je projekciju kratkih animiranih filmova „Cijena ugljena“ i „Zarobljenici ugljena“, na temu zaštite okoliša.

Proglašeni su pobjednici školskog natjecanja u izradi GIVE BOX-a, koje su izradila djeca iz Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin i Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano. Nagradu su dobile obje škole, obzirom da su učenici izradili jedinstvene give boxove, a za njihov trud i doprinos zaslužili su adekvatnu nagradu. U obje škole su učenci pronašli kutak u koji su smjestili izrađeni give box putem kojeg mogu razmjenjivati razne predmete, a sve u skladu smanjenja nastanka i ponovne upotrebe otpada.

Tijekom manifestacije mještani općine Medulin su se mogli prijaviti za dodjelu besplatnog kompostera.

Za cijelo vrijeme trajanja manifestacije, za dobru glazbu, u reto stilu, pobrinuo se DJ Teddy Lee.

Organizacija manifestacije je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.

Podijelite objavu:

„Recikloman spašava budućnost“ u Medulinu i Vodnjanu

U sklopu projekta „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“ održana predstava „Recikloman spašava budućnost“ u Medulinu i Vodnjanu

U ponedjeljak 03. i u utorak 04. lipnja, održana je predstava „Recikloman spašava budućnost“ za vrtićku djecu i djecu prvih i drugih razreda osnovnih škola sa područja općine Medulin i grada Vodnjana – Dignano. Predstavu je izvela umjetnička udruga „Teatar naranča“.

U prostoru Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin su 03. lipnja održane dvije izvedbe, prva za vrtićku djecu, a druga za djecu prvih i drugih razreda osnovne škole.

U Osnovnoj školi Vodnjan - Scuola elementare Dignano je 04. lipnja izvedena predstava za vrtićku djecu, dok je nakon nje izvedena predstava za učenike koji pohađaju prve i druge razrede.

Predstava je održana u sklopu edukativnih aktivnosti projekta o održivom gospodarenju otpadom, pod nazivom "Saberi se - poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno" koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi s Gradom Vodnjanom – Dignano, u suradnji sa komunalnim poduzećima Med eko servis d.o.o. i Contrada d.o.o.

Predstava je edukativnog karaktera, a njen cilj je na jednostavan, šaljiv i djeci zanimljiv način objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.

Na veseloj predstavi su simpatični štreber Bero i njegova najbolja prijateljica, reperica Gea uz pomoć Reciklomana, naučili djecu da se u žuti spremnik odlaže plastika, u zeleni staklo, a u plavi papir i karton, te što se odlaže u komposter. Djeca su naučila i da se selektivnim odvajanjem otpada znatno smanjuje količina miješanog komunalnog otpada.

U listopadu ili studenome će se u sklopu provedbe projekta „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“ održati još po dvije izvedbe predstave u Medulinu i Vodnjanu, za vrtićance i školarce.

Organizacija predstave je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.

Podijelite objavu:

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša 05.06.2019. u Medulinu

U sklopu projekta "Saberi se - poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno" Općina Medulin kao nositelj projekta, sa Gradom Vodnjanom - Dignano provodi izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

U srijedu 05. lipnja 2019., na Placi u Medulinu i 3mc-u, Centar 58, u sklopu projekta, obilježiti će se Svjetski dan zaštite okoliša.

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, pridružite se TiDam - TiDaš sajmu razmjene (swap događaju) u Medulinu koji će se održati od 18 do 20 sati na medulinskoj placi. Očekuju vas radionice, predavanja i projekcije filmova, a za dobru glazbu pobrinut će se DJ Teddy Lee.

U sklopu programa održati će se: 

- Sajam razmjene odjeće, stvari, knjiga, nakita, CD-a, igračaka...,
- Radionica oslikavanja platnenih vrećica za djecu,
- Predavanje o ljekovitom i jestivom bilju "Ča znadu biljke" sa zdravljak kutkom uz biljne pripravke i napitke,
- DJ Tedy Lee, koji će se pobrinuti za dobru atmosferu,
- Projekcija kratkih animiranih filmova Udruge Zelena Istra „Cijena ugljena“ i „Zarobljenici ugljena“,
- Proglašenje pobjednika školskog natjecanja u izradi GIVE BOX-a i dodjela nagrada,
- Izložba radova učenika OŠ Dr. Mate Demarina Medulin. 

Tijekom manifestacije mještani općine Medulin će se moći prijaviti za dodjelu besplatnog kompostera. 

Što je SWAP?
Swap događaji su vrlo slični buvljacima. Razlika je samo u tome što se na swap događajima odjeća razmjenjuje i što se ne naplaćuje! Ono što nama nije dobro nekome može biti savršeno i obrnuto!
Razmjena nije direktna, već ostavljamo stvari koje poklanjamo, a izabiremo stvari koje nam trebaju iz cjelokupne ponude. Višak se donira u dobrotvorne svrhe. Obilježje swap događaja je i dobro druženje uz muziku i piće. 

Koja su pravila?

1. Prilikom dolaska, na info-punktu ostavite predmete koje želite donirati (ne više od 10- tak), volonteri će upisati u tablicu vrstu i količinu predmeta. Za svaki predmet dobit ćete BON. Bonove možete zamijeniti za željene predmete iz ponude. Zadnjih sat vremena- razmjena će biti moguća i bez bonova-do isteka zaliha,
2. U obzir dolaze igračke, odjeća i modni dodaci, dobrodošli su svi "fora" i "otkačeni" komadi odjeće, knjige, stripovi, ploče, CD-i, igrice, kućanski aparati, decor predmeti, slike, okviri i sl.
3. Molimo da donesete stvari koje su očuvane, čiste, bez fleka, u funkciji i ispravne. 

Organizacija manifestacije je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. 

Projekt "Saberi se - poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno" je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn. 

Aktivnosti povezane uz predavanje „Ča znadu biljke“ dio su projekta Kulturni krug po Općini Medulin financiranog od Općine Medulin i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Fonda gradova i općina.

Podijelite objavu:

OBAVIJEST

Podjela kalendara odvoza otpada na četiri jezika iznajmljivačima općine Medulin obaviti će se na lokaciji sabirne stanice Kamik, pored benzinske postaje u Banjolama, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. Podjela će početi krajem svibnja 2019. godine i trajati će do isteka zaliha.

Prilog:
Kalendar odvoza otpada na četiri jezika iznajmljivačima općine Medulin.pdf

Podijelite objavu:

Održana tribina o održivom gospodarenju otpadom - 10.05.2019.

U prostoru 3mc-a, u Medulinu, u petak 10. svibnja 2019. godine održana je javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu edukativnih aktivnosti projekta "Saberi se - poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno" koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi u partnerstvu s Gradom Vodnjanom - Dignano i u suradnji sa Med eko servisom d.o.o. i Kontradom d.o.o. . Cilj tribine je bio objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom od smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe predmeta do pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.

Na tribini su se mještanima prvo kroz edukativno predavanje predstavili načini upravljanja otpadom u kućanstvu sa detaljnim smjernicama o smanjenju nastanka otpada, kako ispravno odvajati korisni otpad, kako kompostirati i reciklirati, te date upute o „zero waste“ načinu života, te zašto i kako zauvijek prekinuti sa korištenjem plastike.

Drugi dio tribine činila je radionica izrade prirodne kozmetike i prirodnih sredstava za čišćenje, sa praktičnim savjetima za smanjenje nastanka otpada u kućanstvu i kako malim promjenama i koracima možemo doprinijeti kvalitetnijem i zdravijem načinu života, te zaštiti okoliša.

Tribinu su vodile Ireba Burba i Nina Brnić iz udruge Zelena Istra. Na tribini je bilo osigurano prevođenje na znakovni jezik.

Obzirom na aktualnost i zanimljivost teme posjećenost tribine je bila velika, a većinu posjetitelja, činile su žene. Posjetitelji su se informirali i poslušali praktične savjete koji će im pomoći pri snalaženju sa novim sustavom gospodarenja otpadom, te kako sami mogu doprinijeti stvaranju manje količine otpada slijedeći zero waste princip: 1. odbijanje onoga što nam ne treba, 2.reduciranje onoga što nam treba, 3. ponovna uporaba onoga što već posjedujemo, 4. recikliranje onoga što ne možemo ponovno koristiti i 5. kompostiranje svega ostalog.

Organizacija tribine je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.

Podijelite objavu:

Obavijest o održavanju javne tribine 10.05.2019. u Medulinu o održivom gospodarenju otpadom

U sklopu projekta "Saberi se - poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno" Općina Medulin kao nositelj projekta, sa Gradom Vodnjanom - Dignano provodi izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Dana 10. svibnja 2019., petak, u 3mc-u, Centar 58, Medulin, u sklopu projekta, održati će se tribina o održivom gospodarenju otpadom i radionica izrade prirodne kozmetike. Održavanje tribine će biti podijelejno u dva dijela.

Od 18:30 sati održati će se predavanje o održivom gospodarenju otpadom, smanjenju nastanka otpada i „zero waste“ načinu života.

Od 19:15 sati održati će se radionica izrade prirodne kozmetike i prirodnih sredstava za čišćenje, sa praktičnim savjetima za smanjenje nastanka otpada u kućanstvu. Za sudjelovanje na radionici je radi pripreme potrebnog materijala poželjna prethodna prijava na e-mail: jasmina.ritosa@medulin.hr. Dobrodošli su i polaznici koji se prethodno ne prijave putem e-maila.

Tribinu će voditi Ireba Burba i Nina Brnić iz udruge Zelena Istra. Na tribini će biti osigurano prevođenje na znakovni jezik.

Cilj tribine je objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom od smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe predmeta do pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.

Svakoga dana stvaramo velike količine otpada. Nakon što neki proizvod otpakiramo i upotrijebimo, jednostavno ga bacimo, ne pitajući se što se događa s tim smećem. Do sada smo smatrali da činom odbacivanja prestaje naša odgovornost. Stare se navike teško mijenjaju, ali moraju. Mnoge su europske zemlje po tom pitanju već daleko dogurale, odvojeno prikupljaju i recikliraju i do 60% svojeg otpada i tako troše manje resursa i manje zagađuju svoj okoliš. Možemo početi mijenjati svoje navike te osim odvojenog prikupljanja otpada naglasak staviti i na smanjenje nastanka otpada i ponovnu uporabu te kućno kompostiranje.

Dođite, informirajte se i poslušajte praktične savjete koji će vam pomoći da se što lakše snađete u novom sustavu gospodarenja otpadom!

Organizacija tribine je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.- 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.

Ana Žufić, mag. turism. cult. Viša stručna suradnica za EU projekte i medije

Podijelite objavu:

OBAVIJEST

Podjela kompostera mještanima općine Medulin koji su se prijavili i ostalim zainteresiranim mještanima koji ispunjavaju uvjete, obaviti će se na lokaciji sabirne stanice Kamik, pored benzinske pumpe u Banjolama, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. Podjela će početi u utorak 9. travnja 2019. godine i trajati će do isteka zaliha.

Prilikom preuzimanja kompostera mještani će potpisati izjavu o preuzimanju i dobiti upute o ispravnom korištenju kompostera.

Naknadne prijave moguće su na tel. 573 – 733 te na e-mail adresu reklamacije@medekoservis.hr

Podijelite objavu:

Kalendar pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2019. godini

KALENDAR pozicija mobilnog reciklažnog dvorišta u 2019. godini uz UPUTE za postupanje možete pročitati u rubrici DJELATNOSTI I USLUGE.

Podijelite objavu:

Prodaja rabljenih vozila

Pomer, 07.02.2019.

MED EKO SERVIS d.o.o., Pomer, Pomer 1, 52100 Pula, OIB:68103986020 oglašava pojedinačnu prodaju rabljenih vozila i to:

1. Teretni četverocikl AIXAM MEGA D-TRUCK, registriano do 03.09.2019.,godina proizvodnje 2014., prijeđeni kilometri:20527, broj šasije:VLGTM690FM2018123. Vozilo je u ispravnom stanju, uz manja oštećenja.
Procijenjena cijena  (bez PDV-a): 39.200,00 kn

2. Čistilica JOHNSTON MADVAC PS 300, godina proizvodnje 2006., sati rada:1775, broj šasije:17656. Stroj se ne koristi dulje vrijeme, vanjski izgled stroja u primjerenom stanju.
Procijenjena cijena  (bez PDV-a): 8.000,00 kn

Vozila se prodaju po načelu ” viđeno-kupljeno”, čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Vozila se mogu razgledati na adresi MED EKO SERVIS d.o.o., izdvojeni pogon Kamik bb Banjole, 52100 Pula, uz prethodnu najavu na mob. 098/436 927 od 11. veljače do 15. ožujka 2019. godine u vremenu od 8:00-12:00 sati.

Više informacija na LINKU.

Podijelite objavu:

KALENDAR odvoza otpada u 2019. godini uz UPUTE za postupanje

UPUTE za postupanje s kantama i vrećama za otpad uz KALENDAR odvoza otpada u 2019. godini nalaze se u priloženim PDF dokumentima.

Medulin
Ostali

Podijelite objavu:

ODVOZ OTPADA PREMA IZMIJENJENOM RASPOREDU

MED EKO SERVIS OBAVJEŠTAVA KORISNIKE SVOJIH USLUGA DA ĆE SE ZBOG BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA OTPAD ODVOZITI PREMA IZMIJENJENOM RASPOREDU.

NASELJA VINKURAN, VINTIJAN, PJEŠČANA UVALA, POMER, BANJOLE I PREMANTURA

ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
umjesto 25.12.2018. će biti 26.12.2018.
umjesto 01.01.2019. će biti 02.01.2019.

ODVOZ PAPIRA I KARTONA
umjesto 02.01.2019. će biti 03.01.2019.

NASELJE MEDULIN

ODVOZ PAPIRA I KARTONA
umjesto 26.12.2018. će biti 27.12.2018.

OSTALE VRSTE OTPADA ĆE SE ODVOZITI PREMA POSTOJEĆEM RASPOREDU.

MIRNE I BLAGOSLOVLJENE BOŽIĆNE BLAGDANE U KRUGU VAŠIH OBITELJI, TE USPJEŠNU I SRETNU NOVU 2019. GODINU ŽELE VAM DJELATNICI I UPRAVA MED EKO SERVIS D.O.O.

Podijelite objavu:

Promjena radnog vrijema reciklažnog dvorišta

Od 03.rujna 2018. naše reciklažno dvorište na adresi Kamik bb otvoreno je od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00-19:00 sat, a subotom od 07:00-17:00 sati, nedjeljom zatvoreno.

Podijelite objavu:

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Dana 30.05.2018. objavljen novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge Općina Medulin, a isti možete pronaći na SLJEDEĆEM LINKU.

Podijelite objavu:

Obavijest

Od 28. svibnja 2018. naše reciklažno dvorište na adresi Kamik bb otvoreno je od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00-21:00 sat, a subotom od 07:00-19:00 sati.

Podijelite objavu:

Obavijest mještanima Medulina o podjeli kanti i vreća za “ODVAJANJE OTPADA - OD VRATA DO VRATA”

Ukoliko još uvijek niste preuzeli posude i vreće za selektivno prikupljanje otpada, obavještavamo Vas da od 19. ožujka 2018.g. isto možete osobno preuzeti na adresi Kamik bb u Banjolama radnim danom od 7 do 15 sati te subotom od 8 do 12 sati.

Podijelite objavu:

Edukativna predavanja - uvođenje sustava skupljanja otpada „Od vrata do vrata“ u Medulinu

U sklopu provođenja aktivnosti održivog gospodarenja otpadom na području općine Medulin, uvodi se i u naselje Medulin sustav skupljanja otpada „ OD VRATA DO VRATA“. S obzirom da se s danom 1. ožujkom 2018. godine planira započeti sa odvozom miješanog komunalnog otpada i odvojenih vrsta otpada prema kalendaru odvoza, održati će se edukativna predavanja o važnosti i načinu odvojenog prikupljanja otpada kako slijedi:

 • Medulin 2 - dana 20. veljače 2018. godine
 • Medulin 1 – dana 23.veljače 2018. godine

MEDULIN 2
U utorak 20. veljače 2018. godine, u prostorijama 3mc u Medulinu, na adresi Centar 58, s početkom u 19:00 sati biti će održano edukativno predavanje o postupanju s otpadom u okviru projekta odvojenog prikupljanja otpada po modelu „OD VRATA DO VRATA“.
Radionicu će održati djelatnici Udruge Zelena Istra, uz prisustvo djelatnika MED EKO SERVIS-a d.o.o., u suradnji s MO Medulin 2.

MEDULIN 1
U petak 23. veljače 2018. godine, u prostorijama 3mc u Medulinu, na adresi Centar 58, s početkom u 19:00 sati biti će održano edukativno predavanje o postupanju s otpadom u okviru projekta odvojenog prikupljanja otpada po modelu „OD VRATA DO VRATA“.
Radionicu će održati djelatnici Udruge Zelena Istra, uz prisustvo djelatnika MED EKO SERVIS-a d.o.o., u suradnji s MO Medulin 1.

Podijelite objavu:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluku možete pročitati u priloženom PDF dokumentu na web stranici Med eko servisa.

Podijelite objavu:

Obavijest o uvođenju sustava skupljanja otpada „Od vrata do vrata“ u Medulinu

Poštovani mještani Medulina, obavještavamo vas će se tijekom siječnja i veljače 2018. godine dijeliti kante i vreće za sustav skupljanja otpada „Od vrata do vrata“ na vašoj adresi.

Podjela kanti i vreća počinje dana 8.1.2018. godine.

Podjela će se provoditi po rasporedu: Biškupija − Mukalba − Ševe − Burle − Munida − Centar − Brajdine − Regi − Fucane − Nova Lokva − Vrčevan − Ližnjanska cesta.

Tom ćete prilikom, uz potpisanu Izjavu, preuzeti sljedeće:
- kantu od 120 l za miješani komunalni otpad koja je obilježena barkodom i uključena u sustav elektroničkog praćenja;
- kantu od 120 l za otpadni papir i karton;
- vreće od 120 l žute boje za otpadnu plastiku, crne boje za otpadni metal i zelene boje za otpadno staklo;
- upute s kalendarom odvoza za 2018. godinu.

Ako navedeno ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete preuzeti osobno od 1. veljače 2018. godine na lokaciji Vatrogasnog doma DVD-a Medulin na Mukalbi, radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12 sati.

Odvoz i skupljanje otpada prema rasporedu „Od vrata do vrata“ započinje dana 1.3.2018. godine.

Podijelite objavu:

U općini Medulin obilježen Europski tjedan smanjenja nastanka otpada

Najmlađi dobili edukativne setove za odvojeno prikupljanje otpada

U srijedu, 22. studenog 2017., s početkom u 11 sati u područnoj osnovnoj školi dr. Mate Demarina u Banjolama održana je konferencija za medije povodom podjele edukativnih kompleta za odvojeno prikupljanje otpada svim odgojno-obrazovnim ustanovama s područja Općine Medulin.

Podijeljeni kontejneri imaju oblik delfina, medvjeda i žabe, a cilj im je na zabavan način educirati i potaknuti najmlađe stanovnike Općine Medulin da uz igru nauče ili nadopune svoje znanje o pravilnom odvajanju papir i kartona, stakla, plastike i metala. Podjela edukativnih kontejnera za odvajanje otpada vrtićima i osnovnoj školi dio je višegodišnje informativno-edukativne kampanje o pravilnom gospodarenju otpadom pod nazivom "Saberi se...POBERI SVE" koju provode Općina Medulin i komunalna tvrtka MED EKO SERVIS d.o.o. u suradnji s udrugom Zelena Istra.

Novinarima, uvaženim gostima, učenicima i učenicima te učiteljima i učiteljicama Eko škole u Banjolama obratili su se Damir Demarin, zamjenik načelnika Općine Medulin, Enco Crnobori, član uprave komunalne tvrtke MED EKO SERVIS d.o.o., Dragica Dorić, ravnateljica osnovne škole dr. Mate Demarina te Rudija Pavličević, stručna suradnica na projektima udruge Zelena Istra.

Po završetku konferencije za medije učenici i učenice POŠ Banjole razveselili su prisutne kulturno-zabavnim programom tijekom kojega su kroz pjesmu i recitaciju predstavili sve ono što marljivo rade kao eko škola te na taj način uvelike pridonose zašiti okoliša i prirode. Učeničkih uspjeha i rezultata, kako je naglasila ravnateljica škole, ne bi bilo bez "eko vila", odnosno učiteljica Jasminke Zović i Martine Jakovčić koje su ujedno i koordinatorice eko škole.

Cjelokupna manifestacija u POŠ Banjole dio je obilježavanja "Tjedna smanjenja nastanka otpada u Istri" koji su u Puli, Umagu, Ližnjanu i Medulinu organizirali Istarska županija i udruga Zelena Istra, a kojemu se pridružila i komunalna tvrtka MED EKO SERVIS d.o.o. te Općina Medulina. "Tjedan smanjena nastanka otpada u Istri" dio je Europskog tjedna smanjenja nastanka otpada (EWWR 2017) koji se održava od 18. do 26. listopada i tijekom kojega je održano 13 tisuća zabavnih događanja s ciljem osvješćivanja i edukacije o važnosti smanjenje nastanka, ponovne uporabe i recikliranja otpada.

Zelena Istra
Foto/ Mario Rosanda

Podijelite objavu:

Anketa - računi u elektronskom obliku

Poštovani korisnici, U mogućnosti smo pružiti vam uslugu dostavljanja računa u elektronskom obliku, te vas molimo da ispunite niže navedenu anketu, u svezi vaše zainteresiranosti. 
Za sva pitanja, sugestije ili potrebnu pomoć stojimo Vam na raspolaganju putem e-maila: eracuni@medekoservis.hr.
Više informacija i samu anketu možete pronaći na SLJEDEĆEM LINKU.

Podijelite objavu:

Obavijest o prelasku na zimski režim sakupljanja i odvoza otpada „Od vrata do vrata“

Obavještavamo mještane općine Medulin koji su obuhvaćeni sustavom odvoza otpada po modelu „Od vrata do vrata“ da počevši od 15. rujna prelazimo na zimski režim sakupljanja i odvoza otpada.

To znači da će iduće sakupljanje miješanog komunalnog otpada biti 19. rujna (utorak), a nakon toga će se odvijati jednom tjedno, i to utorkom.

Iduće sakupljanje papira biti će 20. rujna, a nakon toga će se odvijati svake druge srijede.

Plastika će se sakupljati 14. rujna, a nakon toga svaki drugi četvrtak.
Sakupljanje stakla i metala će se odvijati posljednje subote u mjesecu.

Iz ugostiteljskih objekata kojima se u ljetnim mjesecima otpad sakupljao svakodnevno odvoz će se do daljnje obavijesti vršiti utorkom, četvrtkom i subotom.

Od ponedjeljka 18. rujna ponovo kreće sa radom i mobilno reciklažno dvorište, a prvo naselje po rasporedu jesu Banjole. Raspored kretanja mobilnog reciklažnog dvorišta svim je kućanstvima podijeljen početkom 2017. godine, a može se pronaći i na web stranici www.medekoservis.hr.

Stanovnici općine Medulin mogu u sabirnoj stanici MED EKO SERVIS-a na lokaciji Kamik b.b. (iza benzinske pumpe) od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 19 sati, te subotom u vremenu od 7 do17 sati, uz predočenje osobnih dokumenata, odložiti sve vrste otpada u za to pripremljene sabirne kontejnere, a prema uputama djelatnika koji kontrolira odlaganje otpada na sabirnoj stanici.

Za sve daljnje upute i pojašnjenja možete se obratiti na broj telefona 052/573-136 ili e-mail porukom na: info@medekoservis.hr.

MED EKO SERVIS d.o.o.

Podijelite objavu:

Podjela kompostera od 8. svibnja 2017. do isteka zaliha

Mještani svih naselja s područja općine Medulin koji su se prijavili i ispunjavaju uvjete za dodjelu kompostera mogu preuzeti kompostere na lokaciji Sabirne stanice MED EKO SERVIS-a d.o.o., na adresi Kamik b.b. (kod benzinske stanice Banjole) svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, subotom od 8,00 do 12,00 sati, počevši od ponedjeljka 8. svibnja 2017. godine, do isteka zaliha.

Prilikom preuzimanja mještani će potpisati izjavu o preuzimanju i dobiti upute o ispravnom korištenju kompostera.

U prilogu (PDF) možete preuzeti informativni letak s uputstvom za upotrebu kompostera.

Podijelite objavu:

Proljetni odvoz glomaznog otpada

Proljetna akcija odvoza glomaznog otpada na području općine Medulin započinje dana 3.4.2017. godine u Banjolama, a završava dana 14.5.2017. u Pješčanoj Uvali.

U naseljima, na već ustaljenim lokacijama koje su se koristile i prošlih godina za odlaganje glomaznog otpada iz kućanstava, biti će raspoređeni otvoreni kontejneri zapremine 5 m³ - „baje“. U „baje“ se odlaže isključivo glomazni otpad koji, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13), čine otpadni predmeti i tvari propisani Naputkom o glomaznom otpadu ( NN broj 79/15) kako slijedi:

 • kupaonska oprema
 • stvari za djecu
 • podne obloge
 • namještaj
 • kuhinjska oprema
 • vrtna oprema
 • ostalo kao što su rolete, ljestve, vrata, prozori, radijatori i sl.

Strogo je zabranjeno u “baje“ odlagati građevinski materijal (šutu) i zeleni otpad.

Besplatno odlaganje građevinskog otpada u količini do 2 m³/mjesečno omogućeno je građanima u pulskoj Industrijskoj zoni, na lokaciji bivšeg Kamenoloma “Istragradnje” gdje je sa radom započela građevina za prihvat i oporabu inertnog građevinskog otpada “Vidrijan – Tivoli”. Do nje se dolazi direktno makadamskom industrijskom prometnicom Labinskom cestom.

Radno vrijeme građevine je od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati, te subotom 8 do 13 sati.

Besplatni odvoz zelenog otpada od uređenja okućnica i rezidbe zelenila u količini do 2 m³/godišnje moguć je mještanima po prethodnoj najavi u Med Eko Servis uz uvjet da se otpad ne iznosi na javnu površinu već da je što bliže izlazu iz okućnice, na mjestu dostupnom kamionu s dizalicom.

Sitno granje, lišće i iglice četinjača, travu od košnje i korove poželjno je kompostirati, a usitnjavanje debljeg granja (za kompostiranje ili malčiranje) sjeckalicom Arborist mještani mogu naručiti od Med Eko Servis-a.

Lokacije baja i termini po mjestima (PDF):
MEDULIN
POMER
BANJOLE
PREMANTURA
VINKURAN
PJEŠČANA UVALA

Podijelite objavu:

S radom krenulo mobilno reciklažno dvorište

Obavještavamo mještane da će na području općine Medulin u 2017. godini raditi mobilno reciklažno dvorište za odlaganje manjih količina i manjih veličina raznih vrsta kućanskog otpada. Određeno je ukupno sedam lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište po šest dana, nakon čega će se premještati na sljedeću poziciju prema rasporedu s priloženog kalendara, kojega možete pogledati klikom na link.

Podijelite objavu:

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Kontaktirajte nas