MED EKO SERVIS d.o.o. MED EKO SERVIS d.o.o.

PRISTUPAČNOST

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@medekoservis.hr

Dokumenti i izvješća

Dokumenti i izvještaji

Uprava groblja

Zahtjev - ostavina (docx)
Zahtjev za izradu nadgrobnog spomenika (docx)
Zamolba za otkup g.m. (docx)


Pravo na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (PDF)

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača možete pronaći OVDJE (pdf)

Odluku o određivanju službene osobe za informiranje možete pronaći OVDJE (pdf)

Zahtjev za pristup informacijama možete pronaći OVDJE (pdf)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije možete pronaći OVDJE (pdf)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija možete pronaći OVDJE (pdf)


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće za 2020. godinu (pdf) i (csv)
Izvješće za 2019. godinu (pdf)
Izvješće za 2018. godinu (pdf)
Izvješće za 2017. godinu (pdf) i (csv)
Izvješće za 2016. godinu (pdf) i (csv)
Izvješće za 2015. godinu (pdf)


Suglasnost za prihvat računa u elektroničkom obliku

Suglasnost za prihvat računa u elektroničkom obliku (pdf)


Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti (pdf)


Popis najbitnijih zakonskih akata vezanih uz naše poslovanje

Popis najbitnijih zakonskih akata vezanih uz naše poslovanje možete pročitati u priloženom dokumentu (PDF)

Etički kodeks - Med Eko Servis d.o.o. (PDF)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju otpadom


Planovi poslovanja

Plan poslovanja 2020. (docx)
Plan poslovanja 2019. (docx)
Plan poslovanja 2018. (docx)
Plan poslovanja 2016. (PDF)


Financijska izvješća

Godišnji financijski izvještaj 2019. (xls)
Godišnji financijski izvještaj 2018. (xls)
Godišnji financijski izvještaj 2017. (xls)
BILANCA 31.12.2014.
RAČUN DOBITI I GUBITKA 31.12.2014.
DONACIJE 2016.god-2019.god.
DONACIJE 2014.god-2015.god. 
Procedura za davanje sponzorstava i donacija